יום שישי, 27 בנובמבר 2009

גופים תמירים בשכנות לכנף

מורן לניאדו פיין

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופסור מחקר דניאל וייס

מבנה של גופים תמירים הצמודים לכנף נמצא בכלי טיס בקונפיגורציות שונות. דוגמאות לכך הן חימוש התלוי על הכנף, מיכלי דלק, אמצעי מודיעין ועוד. בתכנון ההנדסי של המבנה נלקחים בחשבון גורמים שונים כגון, השפעת המבנה על חוזק הכנף, רהיטות שחרור, יציבות ועוד. תכנון נכון של המיקום מבחינה אווירודינמית כול לשפר את הגרר הפועל על המבנה. מחקרים קודמים הראו שכאשר גופים תמירים נעים בשכנות נוצרים כוחות ומומנטים כתוצאה מהאינטראקציה בין הגופים. מטרת המחקר הנוכחי היא להרחיב ולבחון את השפעת נוכחות
הכנף על אותם כוחות אינטראקציה בין גופים תמירים ולספק עקרונות לתכנון יעיל ולאופטימיזציה אווירודינמית בתצורת המבנה של גופים תמירים הנעים בצמוד לכנף. במסגרת העבודה נערכו ניסויים בהם נמדדו הכוחות הפועלים על גופים תמירים הנעים בצמוד לכנף בתצורות מבנה שונות, מרחקים אורכיים ורוחביים שונים בין הגופים התמירים ובין הכנף. מתוצאות הניסויים התקבל שכאשר שני גופים נעים בשכנות ללא מרחק אורכי ביניהם, ניתן להפחית את הגרר בכ-20%. ההפחתה בגרר היא תוצאה של צמיגות ולכן לא ניתן לקבל
תוצאה זו מחישובים תיאורטיים הקיימים כיום אשר מתבססים על תיאוריה פוטנציאלית. מיקום הגופים יחסית לכנף משפיע באופן שונה על כוח הגרר. הגרר קטן באופן משמעותי יותר (מקבל תוספת דחף גדולה יותר) כאשר הגוף ממוקם במרכז הכנף לעומת מיקום קדמי (מעט לפני הכנף), לעומת זאת, כוח הצד וכוח המשיכה בין הגופים גדֵל באופן משמעותי יותר עבור מיקום קדמי. נתון נוסף שהתקבל הוא שכוח המשיכה בין הגופים בקונפיגורציה אנכית (גופים ממוקמים אנכית לכנף ולא אופקית כמקובל) חלש יותר. ניתן לראות מתוצאות הניסויים שכוח משיכה של הגוף אל הכנף מקביל לכוח משיכה של גוף לקיר. תוצאות הנתונים שהתקבלו עשויים לשמש גם כבסיס עקרוני עבור חישובי רהיטות שחרור.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ב בכסלו תש"ע (09.12.09)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

Drag Estimation for Conceptual Design

אוהד גור

Department of Aerospace and Ocean Engineering
Virginia Polytechnic Institute and State University

Air vehicle performance is used frequently as a design goal during conceptual design, thus accurate drag estimation is critical in these design studies. Drag of various configurations may be calculated thousands of times during computational conceptual design which is done using Multidisciplinary Design Optimization (MDO) frameworks. This makes Computational Fluid Dynamics
(CFD) inadequate for these processes. During the seminar, subsonic and transonic configurations drag estimation will be presented and validated. The presentation will include the parametric geometry definition, followed by the drag model description. The drag model includes: induced, friction, wave, and interference drag components. The model is compared with test results of subsonic and transonic isolated wings, and a wing body configuration that was used previously in drag prediction workshops. The results of the drag model demonstrate good agreement with wind tunnel test results while requiring very low computer resources. Recently several design teams of undergraduate students that participated in AIAA Undergraduate Team Aircraft Design Competition, used this model. Some of their conceptual designs and drag calculations will be presented.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי י"ג בטבת תש"ע (30.12.09)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

כנס ישראלי בינלאומי ראשון בתחום ההגנה מטילים

האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל , יחד עם העמותה הישראלית להגנה בפני טילים (עיט), מארגנים כנס ישראלי בינלאומי ראשון בתחום ההגנה מטילים.

הכנס ייערך ב-29-28 באפריל 2010 במרכז הכנסים Avenue בקרית שדה התעופה ליד נתב"ג.

לרשותכם קול קורא בעברית ובאנגלית.
המשך...

יום ראשון, 15 בנובמבר 2009

סמינר: זרימה במיקרו-תעלות רדודות

אמיר גת

עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור
בהנחיית פרופסור מחקר דניאל ויס ופרופ' יצחק פרנקל

מערכות המשלבות רכיבים בעלי אורך אופייני של מיקרונים, אשר הפכו אפשריות על ידי טכניקות יצור מודרניות, מאפשרות את הקטנת המשקל, צריכת האנרגיה, זמני הפעולה, ועלויות היצור בתחומים של שליטה בזרימה, תאי דלק, אנליזה כימית וביולוגית ועוד. שימושים רבים של מיקרו-מערכות אלו כוללים זרימות גז או נוזל דרך חלק או כל המרכיבים שלהן. למיקרו-מערכות ישנו תפקיד חשוב בכלכלת הידע המודרנית והן בעלות פוטנציאל לתרום בצורה משמעותית למדע ולטכנולוגיה. מימוש פוטנציאל זה מותנה בהבנה מעמיקה של הפיזיקה של מכאניקת הזורמים במיקרו-גיאומטריות. זרימות גזים ונוזלים במיקרו תעלות ישרות ואחידות נחקרו בהרחבה. לעומת זאת, מרבית השימושים של מיקרו-מערכות כוללים זרימות בגיאומטריות עם שינויי חתך, שינויי כיוון זרימה ורשתות מורכבות של מיקרו-תעלות. שיטות יצור נוכחיות של מיקרו-מערכות כוללות פוטו-ליטוגרפיה, מיקרו-עיבוד מכני וחריטה כימית. אופייני לשיטות יצור אלו יצירת גיאומטריות רדודות המוגבלות במרווח הצר בין שני מישורים מקבילים. לפיכך, המחקר הנוכחי מתמקד באנליזה של זרימות דרך מיקרו-גיאומטריות רדודות עם שטח חתך משתנה ורשתות של מיקרו-תעלות. אנו משתמשים באנליזה אסימפטוטית ובתורת הפונקציות האנליטיות לפתח
מודל אסימפטוטי מסדר ראשון לזרימות במיקרו-תעלות רדודות אשר כולל אפקטים של דחיסות, דלילות חלשה, וגיאומטריות קירות צד שונות. פתרונות סגורים לתעלות בעלות גיאומטריה כללית מנוסחים על ידי שימוש בפונקציות גרין. נעשה שימוש בפתרונות הכלליים לאנליזה של זרימות גזיות ונוזליות דרך היצרויות, פניות וצמתים, אשר הינם אלמנטים נפוצים ברשתות של מיקרו-תעלות. ההתנגדויות הצמיגות מוצגות בצורה מפורשת על ידי פונקציות של הפרמטרים המאפיינים את הגיאומטריה ואת התנאים בחתכי הכניסה והיציאה. דיוק התוצאות נבדק על ידי השוואה לחישובים נומריים ומדידות ניסוייות קיימות. הליניאריות של המודל האסימפטוטי, והפונקציות המתארות את ההתנגדות הצמיגה מאפשרים לנו לבצע אנליזה ואופטימיזציה של רשתות מסתעפות דמויות עץ ורשתות של מיקרו-תעלות מקבילות. השיטה המוצגת הינה כללית ויכולה לשמש לתכן ואופטימיזציה של רשתות מיקרו-תעלות
מורכבות, אשר אופייניות לשימושים רבים של מיקרו-מערכות.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ט"ו כסלו התש"ע (2.12.09)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

פרופסור יוסף (יוז'י) זינגר


הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל אבלה על פטירתו של

פרופסור יוסף (יוז'י) זינגר

ממקימי הפקולטה, ממניחי התשתית להנדסה אוירונוטית בישראל,
מורה דרך רב השראה, מחנך וחוקר מוערך,
לשעבר דיקן הפקולטה ונשיא הטכניון.

ההלוויה תתקיים ביום ראשון 15.11.09 בשעה 15:00 בבית העלמין
"מנוחת-עולם" בקיבוץ נוה-ים.
המשך...