יום שישי, 31 ביולי 2009

סמינר: Oscillations in banding of suspended particles in a rotating horizontal tube

אייל שוורץ

מינר לתואר מגיסטר - הפקולטה לפיסיקה


Hydrodynamics
Speaker: Eyal Schwartz
Affiliation: Technion
Title: Oscillations in banding of suspended particles in a rotating horizontal tube
Date: 09-Aug-2009, Sunday
Time: 11:00
Place: Lidow Complex, room 620
Remarks: M.Sc. seminar
המשך...

יום ראשון, 19 ביולי 2009

סמינר: הנחייה שיתופית לצמד מיירטים

דוד אלקחר


עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית ד"ר טל שימא
Cooperative Guidance of Duo Interceptors


מרבית חוקי ההנחיה המודרניים פותחו לתרחישים של אחד מול אחד בהנחת מידע מלא. במידה ולמיירט עדיפות בזריזות על המטרה אזי ניתן להבטיח את תפישת המטרה כנגד כל תמרון ישים.

במידה ולא, אזי התחמקות המטרה אפשרית. צפוי כי שימוש בשני מיירטים ישפר את ביצועי הביות. הכפלת כמות המיירטים לבדה עלולה שלא להספיק ונדרש לפתח חוק הנחייה שיתופי. המחקר עוסק בבעיית יירוט המנוסחת במישור בין צמד מיירטים ומטרה, הנעים במהירויות קבועות ומתמרנים בניצב לוקטורים אלו. צמד המיירטים, המשתפים ביניהם פעולה כקבוצה, מתחיל את תרחיש היירוט בו זמנית אך זמני הסיום אינם בהכרח זהים. הבעיה מנוסחת בהנחת מידע מלא. בסמינר יוצגו כלים מתחום תורת המשחקים הדיפרנציאליים למידול הבעיה כמשחק סכום אפס (באמצעות פונקצית מחיר ריבועית) ולהשגת פתרון אנליטי של חוק ההנחיה השיתופי לצמד המיירטים, לכל סדר של דינאמיקות לינאריות ותחת מגבלות פיזיקאליות על יכולות התמרון. ניתוח רגישות חוק ההנחיה השיתופי לתמרוני התחמקות מסוג bang-bang והחסם על מרחקי ההחטאה בוצע באמצעות שימוש במודל adjoint מסדר מופחת. יידונו משמעויות שיתוף הפעולה על תמרון ההתחמקות המחמיר של המטרה, כלפי כל מיירט בנפרד וכלפי קבוצת המיירטים. תוצג השוואת ביצועים בין מיירט בודד לצמד מיירטים על מנת לענות על השאלה "מתי השימוש בצמד מיירטים עדיף על פני השימוש במיירט בודד?"


ההרצאה תתקיים ביום רביעי ח' באב תשס"ט (29.07.09)
שעה 16:30
אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום חמישי, 9 ביולי 2009

סמינר: היבטים קונסטיטוטיביים בקוויטציה סטטית ודינאמית בחומרים אלסטיים ואלסטופלסטיים

טל כהן ברק

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור דוד דורבן
Constitutive Aspects in Static and Dynamic Cavitation in Elastic and Elastoplastic Solids


שדות קוויטציה מאפיינים תבניות כשל בהן עומס קריטי גורם להתרחבות ספונטאנית של בועית הטבועה בחומר. תופעה זו מסבירה תהליכי חדירה ושבר ולכן חשובה לתכן ופיתוח של טכנולוגיות מיגון. בנוסף, ניתן למצוא דוגמאות להתפתחות קוויטציה בתחום הביומכניקה של רקמות רכות. בהרצאה נדון ברגישויות קונסטיטוטיביות של קוויטציה המתרחשת כתוצאה מהפעלת לחץ פנימי על שפת הבועית, או עקב מתיחה חיצונית, בתהליכים סטטיים ודינאמיים. המחקר מתמקד בשדות של מאמץ מישורי אשר כמעט ולא נדונו בספרות (להוציא עבודות מוקדמות של Bethe (1941), Taylor (1948) ו-Hill (1950)).

בחלקה הראשון של ההרצאה תוצג חקירה השוואתית של קוויטציה סטטית בשני חומרים אלסטיים לא ליניאריים ובגיאומטריות שונות. למרות שבמקרה של לחיצה פנימית בתבנית של מאמץ מישורי נמצא כי לא מתפתח לחץ קוויטציה, הרי שהגדרה חדשה של שדה קוויטציה במונחים אנרגטיים מאפשרת הסתכלות אחידה על התופעה. על בסיס הגדרה זו נמשיך לחקירה של קוויטציה במאמץ מישורי בחומרים אלסטופלסטיים עם הקשייה (עבור משטחי כניעה מעבר לאלו של Tresca ו-Mises). נראה כי אנרגיית הקוויטציה בשדות של מאמץ מישורי יכולה לשמש לחיזוי מהירויות בליסטיות בחדירת לווחים עם התאמה טובה לתוצאות ניסוייות בהשוואה לחיזוי המתקבל משדות של עיבור מישורי. בחלקה האחרון של ההרצאה נסקור בקצרה את אפשרות התפתחותו של גל הלם פלסטי בקוויטציה דינאמית בתבנית כדורית בהנחת מצב מתמיד.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי א באב תשס"ט 22.7.09
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 6 ביולי 2009

סמינר: The Undergraduate Airplane Design Program at the University of Washington, Seattle, WA

אלי ליבנה

Prof. Eli Livne
Department of Aeronautics & Astronautics
University of Washington, Seattle, Washington


The undergraduate airplane design course (senior level) at the University of Washington's Department of Aeronautics & Astronautics is special in its scope, ambition, educational philosophy, and the resources allocated to it. Strong support from the Boeing company and other local aerospace companies, as well as experimental and construction assets in the Seattle area make it possible for 15-30 Aerospace Engineering seniors to conceive, design, build, and flight test a new small research-type UAV each year, supported by commercial quality wind tunnel tests and computational tools. The talk will present an overview of the course, its development, achievements, limitations, and plans for improvements. Some key lessons and thoughts (and a few stories) regarding airplane design education philosophy and practice will be shared, and will, hopefully, lead to an open discussion.


ההרצאה תתקיים ביום שני יג באב תשס"ט (03.08.2009)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

50th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences

This year is the 50th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences (50IACAS). It will take place on February 17-18, 2010 in Dan Panorama Hotel, Tel Aviv and Technion, Haifa, Israel.

The Call for Papers can be found at the following site:

http://www.aeroconf.org.il/events/call.php

Looking forward to seeing you at the 50th IACAS. המשך...