יום שני, 31 באוגוסט 2009

סמינר: קירובים פרבוליים להתפשטות גלים באווירו-אקוסטיקה בקנ"מ גדול

רומן רייטבורט


עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופסור דן גבעולי
Parabolic Approximations of wave propagation for large-scale aero-acoustics

מטרתנו היא לנתח את השדה האקוסטי המתפשט למרחקים ארוכים מכלי טיס הטס מעל קרקע בעלת אימפדנס וטופוגרפיה נתונים במיוחד, עקב החשיבות של הנושא בהנדסת סביבה, אנו מחפשים את השדה האקוסטי ליד הקרקע, ואת השפעתו על השמיעה האנושית. במקרה זה, פתרון הבעיה האקוסטית ע"י שימוש בפותרן הלמהולץ סטנדרטי הוא לא מעשי, מסיבות שונות שיוסברו.

אחת הסיבות קשורה לשפה הלא-רגולרית של התחום החישובי שנובעת מהטופוגרפיה של הקרקע. פרוצדורה פופולרית באקוסטיקה תת-מימית, שאנו שואלים עבור הבעיה הנוכחית, היא לקרב את משוואת הלמהולץ ע"י משוואה פרבולית המוצדקת אסימפטוטית ("הקירוב הפרבולי"), ולפתור את המשוואה המקורבת בצורה נומרית. היתרון של שימוש בשיטה זו הוא האופי הפרבולי של המשוואה הדיפרנציאלית, שבזכותו ניתן לקדם את הפיתרון הנומרי בכיוון הטווח ע"י צעידה פשוטה, בדומה לצעידה בזמן בבעיות תלויות-זמן. אנו חוקרים את הדיוק של הקירוב הפרבולי משני סוגים (לזוויות צרות ולזוויות רחבות) גם בצורה תיאורטית וגם בצורה נומרית, בשילוב שיטת האלמנטים הסופיים בכוון הגובה וצעידה בטווח בצורה סתומה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי י"ב בתשרי תש"ע (30.09.09)
שעה 16:30
חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שישי, 21 באוגוסט 2009

סמינר: Project CLOUD – Solid Fuel Ramjet Technology for Range Extension of Artillery Projectiles

Adriaan JT Steenkamp


The scope of the presentation will, in broad terms, encompass the following:
  • The need for long range artillery in the African battlespace
  • Results from the needs analysis, market analysis and technology readiness assessment
  • Technology enablers in the Armscor
  • Design methodology
  • Conceptual aerodynamics analysis (external ballistics)
  • Conceptual Solid Fuel Ramjet propulsion analysis (supersonic inlet model, combustor model, nozzle model)
  • Conceptual trajectory analysis
  • The use of response surface and robust design techniques for concept trade-off studies
  • The use of response surface techniques for concept optimization

Adriaan JT Steenkamp
Consulting Engineer
Flamengro
Armscor Business, South Africa

Seminar time: Wednesday, Sept. 2, 2009, 11:00
Place: Meeting Room, 2nd Floor, Fine Rocket Propulsion Center
Faculty of Aerospace Engineering, Technion

כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 3 באוגוסט 2009

סמינר: אנליזה של מאמצים וקמטים במודל חופת מצנח באמצעות "שדות קמטים"

יואב אופיר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופ' דן גבעולי ופרופ' אמריטוס אבינעם לבאי
Analysis of stresses and wrinkles in a parachute canopy model using "wrinkle fields"


בעבודה זו נעשה ניתוח של הדפורמציה והמאמצים במודל חופת מצנח. אנו מניחים כי המצנח נמצא במצב מתמיד, וממדלים את החופה כקליפה ממברנית אקסי-סימטרית והיפר-אלסטית. צורת החופה טרם הדפורמציה נתונה. הדפורמציה של החופה גדולה מאוד, מה שמשרה אי-לינאריות חזקה על הבעיה. מאחר שהחופה איננה יכולה לשאת מאמצי לחיצה, מתפתחים קמטים על פני אזורים מסוימים בה. כאשר פותרים את בעיית המצנח, יש לקחת קמטים אלה בחשבון, כיוון שהם משפיעים על התפלגות הלחצים ועל הדפורמציה של החופה. כאן אנו מתחשבים בקמטים בעזרת שימוש ב"שדות קמטים", שהיא דרך אפקטיבית לתאר את הקמטים באמצעות חוק החומר. אנו תוקפים את הבעיה על ידי תהליך נומרי איטרטיבי. בכל איטרציה, המשוואות השולטות במאמצים ובדפורמציה נפתרות באמצעות שיטת ירייה. מסתבר כי התכנסות התהליך מהירה. פתרון המשוואות בדרך זו מספק מידע על המאמצים, הדפורמציה והאזורים המקומטים המתפתחים על פני חופת המצנח. מגוון תצורות נבחנו במסגרת העבודה: חופה עם וללא חור במרכזה, ממברנה אידיאלית מול ממברנה לא-אידיאלית, פילוג לחץ אחיד מול פילוג לחץ בלתי אחיד, חופה איזוטרופית מול חופה אורתוטרופית, וחומר הוקיאני מול חומר ניאו-הוקיאני.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי ה' בתשרי תש"ע (23.9.09)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

המשך...