יום ראשון, 14 במרץ 2010

קונסטלציית לווינים ליירוט טילים בליסטיים בחלל

אנסטסיה בירגר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור משה גלמן

המחקר עוסק בבדיקת האפשרות לבניית מערך לווינים אשר יירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. היירוט יתבצע ע"י פגיעה פיזית של לווין בטיל הבליסטי. על מנת לבנות מערך ההגנה נבחנה מעטפת ההגעה של לווין בודד. בעזרת אופטימיזציה נמצא תחום הגעה מרבי של לווין וכמות הלוויינים המינימאלית הדרושה לקונסטלציה המבטיחה כיסוי רציף.

המחקר עוסק גם בהנחיה של לווין בדרכו למטרה באמצעות מנוע פולסי. שלב ראשון הינו הנחיית ביניים, כאשר הלווין מבצע מסלול מעבר לנקודת היעד שלו. בחלק זה יש השפעה רבה של מגבלת הדחף במנועי הלווין. בעקבות זאת נבנה תהליך איטרטיבי שנותן פקודות דחף בהתחשב במגבלות ובמיקום הנוכחי של הלווין. שלב שני בהנחיית לווין הינו שלב הביות. בשלב זה נעשה תיקון שגיאות והתכנסות למרחק ההחטאה הרצוי.

עבודה נוספת שנעשתה במחקר היא בדיקת גיאומטריית יירוט אופטימאלית מבחינת סגירת השגיאות הנובעות מאי-ודאות במנוע של טיל הבליסטי. אי-ודאות זו משפיעה על מסלולו וגורמת להפסדים אנרגטיים ביירוט. תוצאות שהתקבלו מהבדיקה מראות שישנה זווית פגיעה אופטימאלית למזעור שגיאות אלו. בסמינר יוצגו כל שלבי המחקר, ותוצאות נומריות עבור מקרה מייצג.

ההרצאה תתקיים ביום שני ז' בניסן תש"ע 22.03.10
ש ע ה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 8 במרץ 2010

התפתחויות מחקריות בהנעה בהודפים במצב ג'ל

בני נתן

בשנים האחרונות גברה ההתעניינות בהודפים במצב ג'ל בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. להודפים אלה יתרונות רבים, הן מבחינת הבטיחות והן מבחינת ביצועיהם האנרגטיים. ההרצאה תתמקד במחקר שמתקיים בפקולטה בתחום ההנעה בהודפים במצב ג'ל בעשור האחרון. יוסקרו היבטים שונים כגון: איפיון ראולוגי, זרימה בצינורות ומזרקים, ריסוס ובעירה.

דגש יושם על הנושאים הבאים:
  • מחקר ניסויי ועיוני של בעירת טיפת דלק ג'ל על בסיס מקריש אורגני
  • הצתה היפרגולית של קירוסין ג'ל עם מי חמצן
  • הנעה במנוע מגח עם דלק במצב ג'ל המכיל בורון.
ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ט באדר תש"ע 15.3.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שלישי, 2 במרץ 2010

התכונות הראולוגיות של דלק במצב ג'ל עם תוספת של אבקה מתכתית

ויקטור צ'רנוב

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור
בהנחיית פרופ"ח בנבניסטה נתן

מתכות הן תוספת רצויה לדלקים ולהודפים עקב צפיפות האנרגיה הגבוהה שלהן. הוספות מסוג זה להודפים מוצקים היא נפוצה, אך הוספה של מתכות לדלקים נוזליים היא בעייתית בגלל שקיעת חלקיקי המתכת. ניתן לפתור את הבעיה הזאת על ידי הוספה של מקריש (ג'לנט) אל הדלק הנוזלי והפיכתו לג'ל. הזורם המתקבל הינו בעל צמיגות גבוהה אשר קטנה הדרך הפשוטה ביותר .(shear-thinning fluid) ככל שמאמץ הגזירה המופעל עליו גדל לתאר זורם זה היא על ידי חוק חזקה.

מחקר זה מתמקד באפיון של תכונות ראיולוגיות של התרחיף המתקבל לאחר הוספה של אבקה אל זורם חזקה. שני מקרים עיקריים נבדקו. הראשון הוא תרחיף דליל של גלילים אינסופיים בזורם כמעט-ניוטוני. המקרה השני הוא תרחיף לא דליל של כדוריות בזורם חזקה רגיל. במסגרת המחקר פותחו מודלים לחיזוי של שינוי הפרמטרים הראולוגיים על בסיס זרימה זוחלת, לא-ניוטונית ובוצעה פתרון נומרי.

חזקות יותר shear-thinning התוצאות מראות שהתרחיף המתקבל הינו בעל תכונות מהזורם הראשוני. הדבר נכון לזורמים טהורים לא ניוטונים וניוטונים כאחד.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ב' בניסן תש"ע 17.3.10
ש ע ה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...