יום ראשון, 14 במרץ 2010

קונסטלציית לווינים ליירוט טילים בליסטיים בחלל

אנסטסיה בירגר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור משה גלמן

המחקר עוסק בבדיקת האפשרות לבניית מערך לווינים אשר יירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. היירוט יתבצע ע"י פגיעה פיזית של לווין בטיל הבליסטי. על מנת לבנות מערך ההגנה נבחנה מעטפת ההגעה של לווין בודד. בעזרת אופטימיזציה נמצא תחום הגעה מרבי של לווין וכמות הלוויינים המינימאלית הדרושה לקונסטלציה המבטיחה כיסוי רציף.

המחקר עוסק גם בהנחיה של לווין בדרכו למטרה באמצעות מנוע פולסי. שלב ראשון הינו הנחיית ביניים, כאשר הלווין מבצע מסלול מעבר לנקודת היעד שלו. בחלק זה יש השפעה רבה של מגבלת הדחף במנועי הלווין. בעקבות זאת נבנה תהליך איטרטיבי שנותן פקודות דחף בהתחשב במגבלות ובמיקום הנוכחי של הלווין. שלב שני בהנחיית לווין הינו שלב הביות. בשלב זה נעשה תיקון שגיאות והתכנסות למרחק ההחטאה הרצוי.

עבודה נוספת שנעשתה במחקר היא בדיקת גיאומטריית יירוט אופטימאלית מבחינת סגירת השגיאות הנובעות מאי-ודאות במנוע של טיל הבליסטי. אי-ודאות זו משפיעה על מסלולו וגורמת להפסדים אנרגטיים ביירוט. תוצאות שהתקבלו מהבדיקה מראות שישנה זווית פגיעה אופטימאלית למזעור שגיאות אלו. בסמינר יוצגו כל שלבי המחקר, ותוצאות נומריות עבור מקרה מייצג.

ההרצאה תתקיים ביום שני ז' בניסן תש"ע 22.03.10
ש ע ה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: