יום שני, 8 במרץ 2010

התפתחויות מחקריות בהנעה בהודפים במצב ג'ל

בני נתן

בשנים האחרונות גברה ההתעניינות בהודפים במצב ג'ל בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. להודפים אלה יתרונות רבים, הן מבחינת הבטיחות והן מבחינת ביצועיהם האנרגטיים. ההרצאה תתמקד במחקר שמתקיים בפקולטה בתחום ההנעה בהודפים במצב ג'ל בעשור האחרון. יוסקרו היבטים שונים כגון: איפיון ראולוגי, זרימה בצינורות ומזרקים, ריסוס ובעירה.

דגש יושם על הנושאים הבאים:
  • מחקר ניסויי ועיוני של בעירת טיפת דלק ג'ל על בסיס מקריש אורגני
  • הצתה היפרגולית של קירוסין ג'ל עם מי חמצן
  • הנעה במנוע מגח עם דלק במצב ג'ל המכיל בורון.
ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ט באדר תש"ע 15.3.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: