יום ראשון, 26 בספטמבר 2010

‫אפיון מיקרו-מבני להתנהגות המכנית של כלי דם‬

שם המחבר

‫עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור‬
‫בהנחיית פרופסור יורם לניר ופרופסור דוד דורבן‬

‫לתכונות המכניות של כלי דם חשיבות רבה בתיפקודם הנורמלי והפתולוגי. תכונות אלו קובעות את אספקת הדם המחומצן לכל רקמות ותאי הגוף וכן את פילוג המאמצים בדופן כלי הדם, המשפיע דרך אותות מכנו-בילוגיים על תגובת הרקמה והתנהגות התאים המרכיבים אותה. קשר מכנו-ביולוגי זה מעורב בהתפתחות מחלות ידועות כמו יתר לחץ דם‬ (‫‪hypertension‬‬) טרשת עורקים (‫‪atherosclerosis‬‬) ‪‬ומפרצת בטנית או מוחית‬ (‫‪aneurysm‬‬). ‬דופן כלי הדם נתונה לעיבורים גדולים, ותגובתה המכנית אי-לינארית. כמו כן, החומר מגלה התנהגות אנאיזוטרופית והטרוגניות בתכונותיו. בנוסף, בכלי הדם החפשי מעמיסה קיים מצב מאמצים שיורי אשר משפיע משמעותית על תיפקודו המכני. מודלים קיימים בספרות מבוססים באופן מלא או חלקי על אפיון תופעתי (פנומנולוגי) המתייחס לתכונות ממוצעות ללא קשר למבנה הרקמה. מודלים אלו הותאמו לתוצאות ניסויים דו-ממדיים בלבד ואמינותם התיאורית (‫‪descriptive‬‬) ‬והחיזויית(‫‪predictive‬‬) ‬נמצאה לקויה או לא נבדקה כלל.‬

‫בעבודת המחקר נוסח חוק חומר מיקרו-מבני לרקמת דופן כלי הדם, תוך התמקדות בשכבה העיקרית שלה – המדיה (media). ‬המדיה מורכבת ממבנה תלת ממדי של סיבי אלסטין,ביניהם שזורים סיבי קולגן ותאי שריר חלק. כל הסיבים במבנה טבועים במטריצה דמויית נוזל. לסיבים תכונות מכניות ופילוגים מרחביים שונים זה מזה והם מהווים את מרכיבי היסוד למודל המוצע. המודל הותאם לתוצאות ניסויים מכניים תלת ממדיים (שילובים שונים של ניפוח, מתיחה צירית ופיתול) במדיה אשר בודדה מכלי דם כליליים של חזיר. מעבר להתאמת המודל לאוסף הנתונים שנמדדו, נחקרה יכולתו בחיזוי התנהגויות אשר לא שימשו בתהליך האפיון. במחקר פותחה תכנה ייעודית למימוש המודל ופתרון תגובת כלי הדם לצירוף עמיסות נתון. תכנה זו משמשת גם להתאמת המודל לתוצאות ניסוייות, תוך שימוש בכלי שערוך מתקדמים.‬

‫אופיו המבני המלא של המודל, אימותו אל מול ניסויים תלת ממדיים, הכוללים פיתול והכללת מרכיבים פיסיקליים שונים בו, כמו השפעת הלחץ האוסמוטי של המטריצה הנוזלית, הם מרכיבים מרכזיים במחקר, וראשוניים בהשוואה למודלים קיימים. חקירת המודל אל מול נתוני הניסוי, והשוואותו לשני מודלים מקובלים, הראתה כי הוא אמין ביותר ויכולתיו בתיאור ההתנהגות המכנית של הרקמה עולים עליהם באופן משמעותי.‬

‫ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ח בתשרי תשע"א (6.10.10)
שעה 16:30
‫בנין אוירונוטיקה חדר 241
‫כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

‫עקיבה והנחיה שיתופית עבור כלים אויריים אוטונומיים‬

ויטלי שפרמן

‫עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור‬
‫בהנחיית ד"ר טל שימא‬

‫בעלי חיים רבים בטבע משתפים פעולה בצייד ובהגנה הדדית, כדי לשפר את שרידותם. דוגמאות לשיתופי פעולה בטבע כוללות להקות של יונקים, ציפורים וחרקים. לעומת זאת, הכלים האויריים האוטונומיים הנמצאים בשימוש כיום, כגון מטוסים ללא טייס וטילים, אינם משתפים פעולה, גם כאשר מספר כלים מופעלים באותו זמן ובאותו תא שטח. כמו בטבע, ‫שיתוף פעולה בין הכלים טומן בחובו פוטנציאל שיפור משמעותי בביצועים, הנובע מסיבות ‫מגוונות, כגון: חלוקת עבודה ומשימות בין הכלים, שיפור ביצועי ההנחיה ע"י שליטה על ‫הגיאומטריה היחסית בין הכלים ובין הכלים למטרות, שיפור השיערוך עקב זויות ראיה שונות ‫ושיתוף מדידות בין הכלים. במחקר זה פותחו גישות חדשניות לשיתוף פעולה בהנחיה ‫ועקיבה, לכלים אויריים אוטונומיים, המאפשרים ניצול יתרונות אלו של פעולה כקבוצה. ‫הפיתוחים כללו חוקי הנחיה וציוות משימות שיתופיים מבוססי בקרה אופטימלית, משחקים דיפרנציאליים ואלגוריתמים סטוכסטיים המאפשרים לכלים הפועלים כקבוצה להתגבר על אילוצים שונים כגון הסתרות, אזורים אסורים לטיסה וזווית פגיעה במטרה. כמו כן, פותחו ‫אלגוריתמי עקיבה שיתופיים מבוססי מסנני קלמן מורחב ומסנני חלקיקים בגישת רב מודל, המשפרים את העקיבה ע"י שיתוף מדידות וניצול התנאים הגיאומטריים השונים הקיימים מכל כלי למטרה. בסמינר יוצגו הגישות השונות לשיתוף פעולה בהנחיה ועקיבה, פיתוחם המתמטי של האלגוריתמים השיתופיים ליישומים בתחום הטילים וכלי הטייס הבלתי מאוישים, ניתוח ביצועים אנליטי וכן תוצאות סימולציות מונטה קרלו בתרחישים שונים.‬

‫ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ו בתשרי תשע"א (4.10.10)
שעה 13:30
‫בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬

המשך...

יום שלישי, 7 בספטמבר 2010

‫התפתחות הפרעת ציפה בזורם נייח ובזרימת סטגנציה

גלי אלון

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופסור יעקב כהן

הפרעות ציפה נוצרות כאשר זורם בעל צפיפות אחת נמצא בתווך בעל צפיפות שונה. כאשר ההפרעה משוחררת ממנוחה, התפתחותה מורכבת משני שלבים: בשלב הראשון הצירקולציה גדלה, ובשלב השני הצירקולציה בקירוב קבועה. המעבר בין שני השלבים קשור בהיווצרות חור במבנה ההפרעה, ויצירת מבנה טבעתי. המחקר עוסק בתיאור ההתפתחות של הפרעת ציפה תוך שימוש בכלים חישוביים ואנליטיים, ומתמקד בשלב הראשוני של ההתפתחות. ההשפעה של זרימת סטגנציה על התפתחות ההפרעה נחקרה בעזרת היחס בין שתי סקאלות הזמן הרלוונטיות לבעיה, הקשורות בציפה ובזרימת הבסיס. לתיאור התפתחות ההפרעה כתלות בזמן, חושבו גדלים אינטגרליים כמו מרכז המסה של ההפרעה, הצירקולציה וה-fluid impulse. על מנת לספק הסבר פיסיקלי למנגנון היווצרות הערבול, פותח מודל לגרנז'י פשוט עבור שלב ההתפתחות הראשון (עם וללא זרימת סטגנציה), אשר חוזה היטב את הגדלים האינטגרליים.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ז' בתשרי תשע"א (15.9.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 142
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬
המשך...

יום שבת, 21 באוגוסט 2010

השפעות אווירודינמיות של גז קלוש‬ ‫על תנועת חלקיקים ליד קיר‬

ברוך גיידוק

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופ"ח יצחק פרנקל

אינטרקציות הידרודינמיות קיימות בכל מקרה בו הגוף אינו בזור בלתי מוגבל. כאשר קיימי‬ם בסביבת הגוף גופים אחרים מופיעות אינטרקציות הידרודינמיות. ידיעת אינטרקציות אלו‬ חשובה מכיוון שבאמצעותה ניתן יהיה לקבוע האם חלקיק יתנגש בחלקיק או בקיר הסמוכים. כאשר מספר Knudsen (Kn) המייצג את היחס בי המסלול החופשי הממוצע של‬ המולקולות לבי סקלת האור המאפיינת את הבעיה גדול, התנהגות הגז אינה מתוארת ע"י‬ משוואות הרצף. המחקר מתמקד בבחינת השפעות הגומלין ההידרודינמיות בסביבת גז קלוש‬ מאוד (highly rarefied) על תנועת חלקיקים כדוריים בקרבת קיר מישורי אינסופי במספרי‬ Mach קטנים. השימוש בהנחה זו מאפשר לבצע ליניאריזציה של הבעיה ולהתייחס אליה‬ בצורה קוואזי-תמידית. על-ידי שימוש בשיטה של ‪) Gopinath and Koch‬המתבססת על‬ מאזן שטפים מולקולאריים) מתקבלת מערכת משוואות אינטגרליות עבור פילוג הצפיפות‬ המולקולארית על פני החלקיק הכדורי והקיר המישורי. לאחר פיתרון נומרי של המשוואות‬ המתקבלות חושבו הכוחות והמומנטים האווירודינמיים כתלות במהירות הרגעית של החלקיק‬ ובמרחקו מהקיר.‬

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ב באלול תש"ע (1.9.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 142
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום חמישי, 12 באוגוסט 2010

"Multi-fluid" models of turbulence

Professor Emeritus D.B. Spalding


Imperial College of Science and Technology
and CHAM, United Kingdom

Direct numerical simulation (DNS) and (to some extent) large-eddy simulation (LES) can compute the time averages of non-linear sources and sinks of radiation and chemical species needed for combustion simulation. However, they are still too expensive for engineering use.

Multi-fluid (MFM) models allow these phenomena to be computed more economically; but they require calibration.

The presentation will explain how results of DNS, LES and MFM can be compared for this purpose; and it is argued that rich research opportunities are open.

Thursday, August 26, 2010
at 16:30
The Meeting Room, 2nd floor
Fine Rocket Propulsion Center

Light refreshments will be served before the seminar
המשך...

Exact particle flow for nonlinear filters

Dr. F.E. Daum


Senior Principal Fellow, Raytheon Company, USA

We have invented a new theory of exact particle flow for nonlinear filters. This generalizes our theory of particle flow that is already many orders of magnitude faster than standard particle filters and which is several orders of magnitude more accurate than the extended Kalman filter for difficult nonlinear problems. The new theory generalizes our recent log-homotopy particle flow filters in three ways: (1) the particle flow corresponds to the exact flow of the conditional probability density corresponding to Bayes’ rule; (2) roughly speaking, the old theory was based on incompressible particle flow (like subsonic flight in air), whereas the new theory allows compressible flow (like supersonic flight in air); (3) the old theory suffers from obstruction of particle flow as well as singularities in the equations for flow, whereas the new theory has no obstructions and no singularities. Moreover, our basic filter theory is a radical departure from all other particle filters in three ways: (a) we do not use any proposal density; (b) we never resample; and (c) we compute Bayes’ rule by particle flow rather than as a point wise multiplication. We have made hundreds of numerical experiments to test this new theory, using several classes of examples: quadratic & cubic nonlinearities of the measurements, stable & unstable dynamical systems, linear systems, multimodal probability densities, and radar tracking problems. It turns out that the computational complexity of particle filters (for optimal accuracy) depends on the following parameters, which we vary in our numerical experiments: dimension of the state vector of the plant, stability or instability of the plant (as gauged by the eigenvalues of the plant), initial uncertainty of the state vector of the plant, signal-to-noise ratio of the measurements, and the process noise of the plant. Particle filters generally suffer from the curse of dimensionality, whereas our filter substantially mitigates this effect for the examples studied so far, for plants with dimension up to 30. Other particle filters generally do not exploit any smoothness or structure of the problem, whereas our new theory assumes that the densities are twice continuously differentiable in x (the state vector of the plant), and we assume that the densities are nowhere vanishing. We design the particle flow using the solution of a first order linear (highly underdetermined) PDE, like the Gauss divergence law in electromagnetics. We analyze 11 methods for solving this PDE, including an exact solution for certain special cases (Gaussian and exponential family), solving Poisson’s equation, separation of variables, generalized method of characteristics, direct integration, Gauss’s variational method, optimal control, generalized inverse for linear differential operators, and another homotopy inspired by Gromov’s h-principle. The key issues are: (1) how to select a unique solution; (2) stability of the particle flow; and (3) computational complexity to solve the PDE. This talk is for normal engineers who do not have log-homotopy for breakfast.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי 13.10.2010
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬

המשך...

יום שלישי, 3 באוגוסט 2010

‫פתרו בעיות אוירו-אקוסטיות בקנ"מ גדול בשיטות חישוביות‬

עידו גור

‫עבודת מחקר לקראת תואר שני (M.Sc)‬‬
‫בהנחיית פרופסור דן גבעולי

אווירואקוסטיקה בקנ"מ גדול עוסקת בין השאר במעבר גלי קול באטמוספרה בשטח פתוח. תחום זה הינו חשוב לצורך הערכת הרעש הנשמע ע"י מאזינים הנמצאים על הקרקע כאשר‬ כלי טיס חולף בקרבתם, בדגש על אזורים בהם קיימים שדות תעופה בקרבת מקומות‬ מגורים. באיור המצורף ניתן לראות מקרה סכמטי מייצג.‬
[איור]

משוואת הלמהולץ (או משוואת הגלים המופחתת) הינה משוואה יסודית המתארת בקירוב ‫את התנהגות מעבר גל קול הרמוני בזמן באטמוספרה. הקרקע עשויה להיות שטוחה או בעלת טופוגרפיה ובעלת תנאי אימפדנס אקוסטי. בתנאים אלו לא קיים פתרון אנליטי ויש לתקן את הבעיה בצורה חישובית. פתרון הבעיה בשיטות סטנדרטיות כגון אלמנטים סופיים, הפרשים סופיים וכו' אינו מעשי עקב היחס בין אורך גל הקול (בתדרי גבוהים – ס"מ‬ אחדים) לבין הטווח הרלוונטי לפתרון (מספר ק"מ).‬

‫יוצגו שתי שיטות נומריות חדשניות לצורך פתרון הבעיה הנ"ל:
השיטה הראשונה הינה שיטת מקורות פיקטיביים אשר מוצעת כאן כדי להתגבר על מקרה של מקור קול הנמצא מעל קרקע שטוחה בעלת אימפדנס סופי. במקרה זה נדרש לפזר סט סופי של מקורות פיקטיביים במיקומים מיוחדים.
השיטה השנייה הינה שיטת אלמנטים סופיים המבוססת על שיטת גלרקין אך כוללת העשרה של פונקציות הצורה בפונקציות של גל מישורי.‬ ‫שיטות אלו נקראות שיטות‬ PUM או GFEM ‫ומתבססות על ניצול ידע מקדים – תדר גל הקול הנע באטמוספרה. באופן תיאורטי ע"י שילוב תדר הגל בפונקציות הצורה הבסיסית של האלמנט ניתן לצמצם משמעותית של מספר האלמנטים הנדרשים לפתרון הבעיה.
שתי השיטות מאפשרת לפתור ביעילות מספר רב של בעיות הלמהולץ לצור קבלת "מעטפת‬ השמע". רגישות האוזן האנושית לספקטרום התדרים נלקחת בחשבון בחישוב המעטפת.‬

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ח באלול תש"ע (18.8.10)
‫שעה 16:30
בנין אווירונאוטיקה חדר 142
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום ראשון, 18 ביולי 2010

‫גלישה אופטימאלית במקרה של כיבוי מנוע באמצעות שיטות‬ פסיאודו-ספקטראליות

מאיה דקל

‫עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
‫בהנחיית פרופסור יוסף בן-אשר

‫גלישה אופטימאלית לטווח מרבי מהווה עניין במצבי טיסה שונים. דוגמא שכיחה לכך היא ‫המקרה בו במהלך טיסה, מאוישת או לא מאוישת, נכבה המנוע מאיזושהי סיבה. אם כיבוי ‫המנוע מתרחש במהירות טיסה גבוהה וגובה נמוך, נדרש לממש מסלול לטווח מרבי, על מנת ‫להגדיל את הסיכויים להנחית את כלי הטייס בשלום. בעיה זו לא ניתנת לתיאור מספיק טוב ‫ע"י מודל ליניארי, אך ניתן להגדיר אותה כבעיית בקרה אופטימאלית עם אילוצים. המחקר ‫מנסה לגשת לפתרון הבעיה הזו בשיטות פסיאודו-ספקטראליות לבעיות בקרה אופטימאלית.

על מנת למצוא את המסלול האופטימאלי, המבוסס על עיקרון המינימום, ניתן להשתמש ‫בשיטות פסיאודו-ספקטראליות, שניתנות למימוש ע"י תוכנות קיימות. המחקר מציג תוצאות ‫מתוך התוכנה הידידותית למשתמש GPOPS .GPOPS זה כלי בסביבת MATLAB שתוכנן ‫לפתור בעיות בבקרה אופטימאלית ע"י שיטות פסיאודו-ספקטראליות.

התוצאות מראות התכנסות למסלול האופטימאלי גם במישור וגם במרחב. התוצאות המוצגות ‫במישור כוללות בדיקת רגישות לתנאי התחלה שונים של גובה ומהירות והשפעה של רוח על התוצאות. במרחב נחקרו השפעתם של תנאי הסוף, כיוון הטיסה הסופי, הגובה הסופי ומיקום הנחיתה הסופי. בנוסף נבדקה גם השפעת רוח צד על הפתרון. עבור כל מקרה, נבנתה מעטפת הנחיתה לטווח המרבי, שמציגה את מיקום הנחיתה הרחוק ביותר מהמיקום בו כבה המנוע כתלות בתנאי הסוף וההתחלה של הבעיה והזווית לאזור הנחיתה.‬

ההרצאה תתקיים ביום שני 16.8.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

המשך...

יום שישי, 9 ביולי 2010

New Challenges for Industrial CFD-Based Analysis and Design

Professor Em. Charles Hirsch


Vrije Universiteit, Brussel
Fellow, Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and Arts
President, NUMECA International

Four major challenges face the future of CFD-based analysis and design software systems, to accompany the industrial requirements towards enhanced prediction range and reliability:
 1. The requirements for High fidelity CFD, implying faster and more efficient mesh generation systems and CFD algorithms, in relation to the continuous growth of the computer massively parallel capability.
 2. The necessity for improvements in physical modeling, in particular turbulence, multiphase flow and combustion models.
 3. The necessity to incorporate the uncertainties associated to numerical simulations, such as operational and geometrical uncertainties. This has a major impact on basic issues, such as the concept of validation, the approach to experiments and on the design process in order to reduce the risks associated with the simulation based decision process.
 4. The development of robust design methodologies taking into account the presence of uncertainties.
These topics will be illustrated by several applications from the כields of propulsion, aerospace, energy production, ship hydrodynamics.


Wednesday July 21 2010.
at 16:30, Room 241,
Faculty of Aerospace Engineering, Technion
Light refreshments will be served before the seminar.
המשך...

יום ראשון, 20 ביוני 2010

שיטת פער ידע לתכנון נתיבי טיסה בתנאי אי וודאות חמורים עבור מסוק בלתי מאויש קטן מימדי

יהודה מורן

הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית ד"ר טל שימא ופרופ' יעקב בן-חיים


שיטת פער-ידע מוצעת לתכנון נתיבי תנועה של מסוק בלתי מאויש, בעל שדה ראיה וכושר תמרון מוגבל, העוקב אחר זוג מטרות קרקעיות בלתי מתואמות, תחת אי ודאות חמורה בתנועתן. על מנת לתכנן את תנועת המסוק, כלומר לבחור את נתיב הטיסה, נדרש מידע לגבי אופי אי הוודאות בתנועת המטרות הקרקעיות. אולם, לעיתים מידע זה אינו קיים. מודל אי הוודאות בשיטת פער- ידע, בניגוד לשיטות נפוצות אחרות, אינו דורש פונקצית התפלגות הסתברות או כל פונקצית מדידה אחרת למידול אי הוודאות. ההנחה הינה כי בהינתן מידע מוקדם על הערך של הפרמטר בעל אי הוודאות, הערך האמיתי של הפרמטר יהיה בתוך קבוצת הערכים סביב הערך הנתון של הפרמטר. צורת הקבוצה נקבעת לפי אופי המודל הנבחר אבל גודל הקבוצה אינו ידוע ונקרא אופק אי הוודאות. יתרונה של שיטה זו הוא במידע המינימליסטי הנדרש למידול אי הוודאות. בסמינר יוצג תיאור מתמטי של שיטת פער-ידע ומודלים שונים לאי וודאות הישימים לבעיה הנחקרת. נציג את הרציונאל לבחירת נתיב טיסה הממקסם את החסינות לכשל בהינתן מספר נתיבי טיסה אפשריים למסוק. בהמשך נניח כי קיים מידע חלקי מוקדם לגבי תנועת הכלים הקרקעיים ובאמצעות אלגוריתם נומרי נמצא נתיב הטיסה של המסוק הממקסם את החסינות לכשל. נציג השוואה בין הפתרון הממקסם חסינות לבין הפתרון האופטימאלי וניתוחים נומריים נוספים לגבי השפעת פרמטרי הבעיה על חסינות הפתרון. כמו כן, תוצג הדגמה של מימוש האלגוריתם במעבדה לכלים אוטונומיים שיתופיים.

ההרצאה תתקיים ביום שני ט"ז בתמוז תש"ע (28/06/10)
בשעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום חמישי, 17 ביוני 2010

Sequential Monte Carlo Methods for Spacecraft Attitude and Angular Rate Estimation

אבישי כרמי

Department of Mechanical Engineering
Ariel University Center And Asher Space Research Institute, Technion

Sequential Monte Carlo (SMC) methods, otherwise known as particle filters, are a family of simulation-based nonlinear filtering techniques that have drawn much attention in the last decade. By virtue of their recursive Bayesian structure and unique sampling mechanization, these methods have proved themselves highly viable and accurate in various signal processing applications. In this talk we present a novel class of SMC algorithms for spacecraft attitude and angular rate estimation from noisy vector observations. The class includes: (1) a novel quaternion particle filter (QPF), (2) an adaptive variant of the QPF, which is capable of recovering either inaccurate or unknown sensor noise statistics, (3) a fast and robust attitude-free angular rate particle filter for gyroless spacecraft applications, and (4) a novel attitude and angular rate particle filter. An extensive comparison of the new filtering methods with state-of-the-art attitude estimation techniques demonstrates their decisive superiority in terms of accuracy, robustness, and rate of convergence. The remaining part of this talk is devoted to some theoretical aspects pertaining to the attitude estimation problem itself. As part of this we shed light on the nature of the quaternion estimation error covariance, a controversial subject that has ignited a long running debate back in the 80's.


ההרצאה תתקיי ביום רביעי י"א בתמוז תש"ע‬ (23.06.10)
שעה‬ 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר‬ 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬
המשך...

יום ראשון, 13 ביוני 2010

Topics on Energetic Materials and Systems

Dr. Arno HahmaSenior Engineer Energetic Materials
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG
Roethenbach a d Pegnitz
Germany

The seminar will address a number of topics related to energetic materials and systems, including:
 1. Energetic Oxidizers for Propellants.
 2. Stoichiometry in a Three-Component System.
 3. Specific Thrust.
 4. Optimal Movement of the Center of Gravity of a Missile.

The seminar will take place at the
Fine Rocket Propulsion Center,
Tuesday, June 22, 2010, at 11:30 am.
המשך...

יום שלישי, 8 ביוני 2010

Two Phase Reactive Flow - Dust Jet Combustion

Dr. Arno Hahma

Senior Engineer Energetic Materials
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Germany

A three dimensional compressive reactive two-phase CFD-model including LES (Large Eddy Simulation) turbulence model was built and applied to combustion of a dust jet in air. The full set of conservation equations were simplified where feasible not trading off accuracy. The combustion was modeled with a single irreversible forward reaction using first order kinetics, and ignition was defined as a temperature threshold only to simplify the energy equation as much as possible. The model seemed to be satisfactorily realistic by qualitative measures by video recordings and by the fact, that the flameholder designed using the model works in practice.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי‬ 16.06.10
שעה‬ 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר‬ 241
‫כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬
המשך...

יום רביעי, 2 ביוני 2010

Employing the Rapid Boiling of Droplets for Propulsion in the Submerged Marine Ramjet: Boiling Curve, Flow Form and Performance

Herman D. Haustein


Center for Heat and Mass Transfer, RWTH Aachen

Direct-contact rapid-boiling has many applications in the chemical and thermal fields when speed and timing are of essence, as in high-speed multiphase flow. One such application is the Marine Ramjet (MRJ) employing compressed air as a “fuel”: the gas expansion work is converted to thrust in a nozzle. A novel method is examined here using the rapid boiling of a liquefied-gas (Refrigerant) as an alternative “fuel” source.

For evaluation of the boiling rate occurring in the MRJ, the fundamental problem of rapid boiling (timescale 10-100 milliseconds) of a single droplet in an immiscible liquid medium was investigated experimentally, within a new range of superheat (0.26<Ja*<0.43). The boiling rate was found to be roughly constant and quite insensitive to instantaneous conditions such as rise velocity, due to radial-flow dominating the convective heat transfer. The high-Reynolds flow field in this problem was approximated by the potential-flow solution. This well-known transient solution was rescaled, to require one less assumption. It was then found that due to high expansion-rate an asymmetrical Rankine-body is formed, with inertial flow-separation occurring at the rear, resulting in much higher drag than previously predicted. Following a parametric study, an empirical bubble growth correlation (BGC) was proposed for the prediction of the boiling rate based on: liquid properties, droplet geometry, ambient pressure and ambient temperature. The BGC equation is demonstrated to have higher accuracy than classical theory at high superheats, incorporating the effects of higher pressures (as occur in the MRJ).

For the MRJ application several liquids and outlet nozzles were examined in a modified tow-pool, at velocities up to 18m/s. At lower velocities thrust was similar to compressed air, while at higher velocities a significant advantage in thrust was found due to boiling. This advantage presented a maximum in a narrow range of velocity that is interpreted as the completion of boiling of a typical droplet near the end of the nozzle. By comparing to boiling-time predicted by the BGC equation, typical droplet sizes could be extracted, showing agreement with those measured in the MRJ under static conditions.

Use of a boiling liquid in the MRJ leads not only to a compact self-sustained unit, suitable for underwater operation, but has potential for even higher thrust (expansion-work) at higher velocities than those examined here. While the down side of this method is the limited operation time due to limited liquid storage capacity, it seems suitable for implementation in a surface-torpedo.


ההרצאה תתקיים ביום שני‬ 21.06.10
שעה‬ 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר‬ 241
‫כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 17 במאי 2010

Information Patterns in Discrete-Time Linear-Quadratic Dynamic Games

Meir Pachter

Air Force Institute of Technology
AFIT/ENG
Wright-Patterson A.F.B., OH 45433, USA

Information - who knows what, when - plays a critical role in game theory, and, in particular, in dynamic games. Thus, dynamic game theory is an ideal vehicle for exploring the interplay of dynamics and information. We confine our attention to discrete-time Linear-Quadratic Dynamic Games (LQDGs) which have the distinct advantage of readily being amenable to analysis without having to overcome conceptual and echnical difficulties, closed-form results are possible, and one is in tune with modern digital signal processing techniques. In this article a hierarchy of discrete-time LQDGs characterized by a sequence of information patterns which increase in complexity is analyzed and insight into the Dynamics of Information Systems is obtained.ההרצאה תתקיים ביום שני 14.06.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר‬ 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬
המשך...

פתרונות מדויקים ללווחים עם טלאים פייזואלקטריים

סטאס גלייזר

עבודת גמר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור חיים אברמוביץ

קבלת פתרון מתמטי מדויק של לוח על סמכים כלשהם ייתכן רק למקרים של שני סמכים פשוטים על שתי פאות מקבילות של הלוח. במקרה של למינט אנאיזוטרופי בתוספת שכבות פייזואלקטריות הבעייתיות של הפתרון עולה. המידול של הלמינט והמפעילים הפייזואלקטריים נעשה בדרך כלל בעזרת שימוש באלמנטים סופיים. על מנת להיות מסוגלים להעריך את דיוק הפתרון באלמנטים סופיים, או בשיטות מקורבות אחרות, יש צורך בקבלת פתרון אנליטי מדויק שיכול להוות benchmark להשוואה.

מטרת המחקר היא מציאת פתרון אנליטי לבעיית שקיעה של למינט מלבני אורטוטרופי בעל ליווח סימטרי עם תנאי שפה שונים שמופעל עליו עומס רוחבי קבוע או מומנט מושרה עקב שכבות פייזואלקטריות. בוצעה אנליזה עבור למינט דק בעל טלאים פייזואלקטריים רציפים בהתבסס על תורת הליווח הקלאסית (CLPT). עבור למינט בעל עובי בינוני הנתון תחת העמסה רוחבית פותחו משוואות שיווי המשקל בהתבסס על תורת הגזירה מסדר ראשון (FSDT).

פתרון המשוואות מתבצע בצורה איטרטיבית בעזרת שיטת Kantorovich בצורתה המורחבת. שיטת Kantorovich הינה שיטה מתמטית חצי-אנליטית לטיפול במשוואות דיפרנציאליות חלקיות ע"י ביצוע הפרדת משתנים לפונקציה הנעלמת, הצעת פתרון ביחס לכיוון מסוים ופתרון המשוואה בכיוון השני. בסופו של תהליך איטרטיבי מתקבל פתרון אנליטי סגור. השיטה הוכחה כיעילה מאד בהיבטי ההתכנסות ובחירה שרירותית של פונקציות הניחוש.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי (2.06.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

TENSOR-VALUED FUNCTIONS IN ATTITUDE KINEMATICS AND ORBITAL DYNAMICS

Vladimir Martinusi

Post-Doctoral Fellow
Faculty of Aerospace Engineering and Asher Space Research Institute

This presentation deals with some fundamental problems in rigid body dynamics as well as in astrodynamics and celestial mechanics, with the help of a very useful tool: the tensor algebra. Attitude kinematics and the relative orbital motion problem are two important situations where the use of the tensor instrument simplifies the underlying dynamics while offering new perspectives. A general solution to the attitude-kinematics equation is determined and is expressed as a product of a maximum of three explicitly computable tensor exponentials. An application is presented for the situation wherein the angular velocity has variable magnitude along a uniformly precessing direction, with explicit matrix equations for the rotational state.
Another tensor instrument is presented in order to transform the relative orbital motion problem into the classical Kepler problem. Remarkably, a tensorial regularization of the relative orbital motion problem transforms it into the equation of a harmonic oscillator. In the end, a parallelism among the tensor/quaternion/spinor approaches of dynamics is pointed out.

Monday 31st May, 2010 at 13:30
Seminar Room, Asher Space Research Institute
Light refreshments will be served before the seminar.
המשך...

יום ראשון, 25 באפריל 2010

השפעת מנת התמירות על נגזרת הריסון בעלרוד

אלון מעין

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור רימון אריאלי ובהנחיית פרופסור גיל יוסילבסקי

מטרת המחקר היא בחינה ניסויית של השפעת מנת התמירות (fineness ratio) על נגזרת הריסון בעלרוד, לתצורות גוף-כנף. על סמך התוצאות מנותחים גבולות הישימות של תורת הגופים התמירים בחישוב נגזרת הריסון בעלרוד. הניסויים בוצעו בתנאים של זרימה תת קולית, במנות תמירות 2, 3, 4 ו-6. לצורך המחקר הוקמה מערכת לניסויים דינמיים המאפשרת תנודה בלתי מאולצת במישור העלרוד. נעשה שימוש ברכיב המשלב מסב וקפיץ פיתול, כדי לאפשר תנודה גם בזווית התקפה שונה מאפס. בוצעו שתי סדרות של ניסויי מנהרה, האחת של ניסויים דינמיים והשנייה של ניסויים סטטיים. מתוצאות הניסויים הדינמיים שוערכו נגזרת הריסון בעלרוד וכן נגזרת מקדם מומנט העלרוד. מתוצאות הניסויים הסטטיים חושבו נגזרות מקדמי הכוח הניצב ומומנט העלרוד.

בניסויים סביב זווית התקפה אפס לתצורה במנת תמירות 2, לא דעכה משרעת התנודה, בעוד שבשאר מנות התמירות המשרעת דעכה לאפס. נשקלו מספר הסברים ועולה כי מקור התופעה בהיפוך סימן נגזרת הריסון בעלרוד, בסמוך לזווית התקפה אפס. הוצע מודל ריבועי של נגזרת הריסון בעלרוד, כתלות בזווית ההתקפה. על סמך המודל שהוצע שוחזרו תוצאות הניסוי וחושב ערכה של נגזרת הריסון בעלרוד. הוצע הסבר כי מקור התופעה במרכיב לא ליניארי של מומנט העלרוד הסטטי, הנגרם עקב ניתוק זרימה. מהשוואה של התוצאות שהופקו מהניסויים, לחיזוי של נוסחאות תורת הגוף התמיר, נמצא כי עם הירידה במנת התמירות, פוחתת ההתאמה. במנת תמירות נמוכה ייתכן אף היפוך סימן של נגזרת הריסון בעלרוד, תופעה שאינה נחזית כלל על ידי נוסחאות הקירוב הפשוטות.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ח אייר תש"ע (12.5.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום ראשון, 18 באפריל 2010

שיפור התנעה של מנועי סילון קטנים בתנאים קשים

סבלי חוסיד

מחלקת הנעה סילונית, מנור, רפאל.

התנעה של מנוע סילון קטן בתנאים של לחץ וטמפרטורה נמוכים מהווה בעיה שמגבילה את מעטפת הפעולה של הפלטפורמה שמשתמשת במנוע זה. בתנאים אלו ללא אמצעים נוספים הלהבה בתא השריפה של המנוע אינה מתפשטת. תוספת חמצן לאזור ההצתה משפרת משמעותית את המצב ומאפשרת להצית את תא השריפה בתנאים קשים במיוחד. הפעילות שתוצג בהרצאה כוללת מאמצים לפתרון בעיית ההצתה של מנועי סילון קטנים במספר הבטים. ההבט הפרקטי קשור לשיפור מערכת אספקת החמצן המוסף לאזור ההצתה. בנושא זה יוצגו רעיונות לטכנולוגיה חדשה של אספקת החמצן באמצעות חומרים מוצקים שמשחררים חמצן תוך כדי התפרקותם ו/או בעירתם. הפרק התיאורטי יכלול דיון במנגנון של השפעת החמצן על אזור ההצתה והתפשטות הלהבה. תוצג גישה שמקשרת בין ריכוז החמצן לבין פרמטרים אינטגראליים של תא השריפה, שתאפשר את הערכת כמות החמצן הנדרשת להצתה של תא השריפה בתנאי לחץ חיצוני נמוך. בפרק האנליטי יוצגו תוצאות מידול להבה דיפוסיבית, עם פרופיל מהירות אמיתי. בפרק האחרון יוצגו היבטים נוספות של שימוש בדלקים אלטרנטיביים במנועי סילון.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 21.4.10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שלישי, 13 באפריל 2010

אי יציבות מרנגוני של שכבת נוזל בשדה טמפרטורה בלתי תמידי (מתפתח)

מיקי וידנפלד


הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופ"ח יצחק פרנקל

שכבות דקות של נוזל, מופיעות במגוון רחב של תהליכים הנדסיים (למשל תהליכי ציפוי). אי יציבות הידרודינמית יכולה לפגוע באיכות התהליך (אחידות וטיב פני הציפוי). אחד המנגנונים של אי יציבות כזו הוא מנגנון Marangoni הקשור באי אחידות מתח הפנים עקב אי אחידות בטמפרטורה על פני הנוזל.

הבעיה נחקרה בספרות בהנחה שלרוחב שכבת הנוזל קיים גרדיאנט טמפרטורה אחיד שאינו משתנה בזמן מה שהוביל לפתרון בעיית ערכים עצמיים. עבודות אחרות שהביאו בחשבון גרדיאנט שאינו אחיד, פעלו תחת הנחת קוואזי-תמידיות, כלומר הניחו כי זמני הרלקסציה גדולים מאוד בהשוואה לזמני התפתחות ההפרות ולמעשה ניתן "להקפיא" את מצב הייחוס ולפתור בעיית ע"ע עבור פרופילי טמפרטורה שונים. בתהליכים רבים, גרדיאנט טמפרטורה אחיד אינו קיים מייד מרגע יצירת השכבה ולמעשה קיימת סקאלת זמן של רלקסציית השדה שיכולה להיות מסדר גודל דומה לזו שמאפיינת את גידול ההפרות ולכן לא יהיה עקבי לטפל בבעיה בהנחת קוואזי-תמידיות.

בעבודה הנוכחית, ביצעתי חקירת יציבות ליניארית, לא תמידית, של שכבת נוזל מקוררת מלמעלה בהנחת הפרות קטנות. בניגוד לגישה הסטנדרטית שמובילה לבעיית ע"ע נדרש טיפול בבעיית תנאי התחלה עבור התפתחות ההפרות.

התוצאות מלמדות כי במהלך תהליך הרלקסציה ההפרות שנוצרות הינן בעלות אורכי גל קצרים ומוגבלות לשכבת גבול תרמית הסמוכה לפני הנוזל וזאת בניגוד למקרים הקלאסיים בספרות בהם ההפרות בעלות אורכי גל מסדר גודל של רוחב שכבת הנוזל כולה. כמו כן, התקבל, בניגוד למקרים אחרים שנחקרו בספרות כי הגדלת מספר Prandtl תורמת לאי היציבות.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי י"ד באייר ה'תש"ע 28/04/10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום חמישי, 8 באפריל 2010

Icy Worlds as Astrobiology Laboratories

Ronen Jacovi

NASA Postdoctoral Program (BPP) Fellow

It is for some years now that it is widely accepted that the search for the origin of life is better to concentrate in the icy satellites of the solar system, especially Jupiter's and Saturn's. Triton, the well known and still mysterious satellite of Neptune may also be a good candidate as also be the KBO's themselves. Many observations both ground based and in-situ measurements had proved the ice surfaces of many of those solar-system bodies to have organic molecules implemented in this ice. Those organic molecules, exposed to solar radiation, energetic particles and cosmic rays are under extensive chemistry processes to build the "building blocks" of life and may give us some clues to what had been the origin of life as we
know it.

At the Ice Spectroscopy Laboratory at JPL, there are some on-going studies of organic ices and water ice doped with organics.

I will overview the possible sites for those processes to take place in the solar system and describe briefly the research at JPL.

Seminar Room, Asher Space Research Institute Building, Technion
Sunday April 11, 13:30
המשך...

יום שלישי, 6 באפריל 2010

High Contrast Imaging for the Terrestrial Planet Finder - Wavefront Estimation and Correction

Amir Giveon

Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology
Pasadena, CA
USA

The extremely high contrast needed for detection of Earth-like planets in visible light, 1010, puts severe requirements on optical stability and control. The greatest obstacle for the different imaging systems to achieve this contrast is wavefront estimation and correction. In this talk I will present several of these optical instruments, explain the difficulty in the estimation and correction and will show some of the solution we developed for this, along with results from our lab at JPL.

Seminar Room,
Asher Space Research Institute Building, Technion
Wednesday, April 7, 13:30
המשך...

מחקרי הנעה: הנעה כימית מתקדמת

אבישג פלוסי

המינהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת),
מחלקת תשתית טכנולוגית (מת"ט)

הצורך המסתמן של מערכות הנעה קומפקטיות, אנרגטיות, לטווחים ארוכים במהירויות גבוהות גורם להשקעת מאמצים רבים הן בתחום ההודפים הכימיים ושיפורם, והן באמצעי הנעה מתקדמים כגון מנועי מגח ועל-מגח. ההרצאה תתמקד במאמצים אלה ע"י בחינה של שני רעיונות חדשניים לשיפור הביצועים של הודפים מוצקים ומנועי מגח בעלי דלק מוצק. שתי העבודות כוללות היבטים תיאורטיים וניסויים.

בעשרים השנים האחרונות מתבצע מחקר מסיבי בניסיון לשפר את הביצועים האנרגטיים של הודפים מוצקים. על רקע הצורך במערכת פשוטה אך אנרגטית, עבודה זו מציעה וחוקרת משפחה חדשה של הודפים מוצקים, המכילים מחמצן נוזלי. חישובים תרמוכימיים מראים כי צירוף אופטימאלי של דלק פולימרי (לדוגמה HTPB), אלומיניום ומחמצן נוזלי יכול תיאורטית להגדיל את חום השריפה ב- 10% עד 20% , דבר הגורם לעליית התקיפה הסגולית ב- 6% עד 12% ביחס למנועי הודף מוצק קונבנציונאליים. המחקר מציע מספר תצורות המשלבות דלק מוצק ומחמצן נוזלי, ומתמקד בקונפיגורציה בה טיפה בודדת של מחמצן נוזלי נמצאת בסביבת דלק מוצק.

על מנת להגדיל את הטווח והמהירות של טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר, טילי אויר-אויר, טילי אויר-קרקע ואחרים, המעבר להנעה על ושגא קולית באמצעות מנועי מגח נראה בלתי נמנע, וכל העולם כיום שותף למאמץ זה. בין מנועי המגח השונים, מנוע המגח עם דלק מוצק הוא הפשוט ביותר מבחינה מבנית, אך חוסר השליטה בו בזמן הפעולה במעטפת תנאיי טיסה רחבה מפחית משמעותית את יעילותו. מוצע רעיון לשיטת ויסות מנוע המגח המוצק, המבוססת על השימוש בשסתום חלוקה לאוויר שמידת הפתיחה שלו מבוקרת: חלק מהאוויר הבא מהכונס נכנס אל תוך חלל הדלק בתא השריפה ומשפיע באופן ישיר על קצב הבעירה של הדלק, ואילו שאר האוויר מועבר דרך מעקף אל תא הערבוב האחורי להשלמת השריפה עם אדי הדלק הבאים מהתא הראשי, ובכך קובע ושומר על יחס דלק/אוויר רצוי.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי ל בניסן תש"ע 14.04.10
ש ע ה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

המשך...

Experimental Techniques for Gas Turbine Hot Section Cooling Studies

Boris Glezer

Optimized Turbine Solutions, San Diego, USA

Presented seminar addresses one of the most critical areas for successful design of advanced gas turbine engines - development and experimental validation of modern cooling techniques for the engine hot section.
Presentation describes the world class experimental heat transfer facility designed by the author and built under his leadership at Solar Turbines, USA. Unique experimental techniques are described and their application is demonstrated on specific test rigs for simulation of realistic conditions for the engine hot section cooled components: combustor liners, turbine nozzles, blades and discs. For the industry leaders such facility usually carries thee important functions: validation of particular cooling design, calibration of available numerical methods and generation of improved cooling techniques. In the university environment this facility often assists in development of improved cooling techniques and producing a valuable generic data for the industry.


ההרצאה תתקיים ביום שני 03.05.10
ש ע ה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום ראשון, 14 במרץ 2010

קונסטלציית לווינים ליירוט טילים בליסטיים בחלל

אנסטסיה בירגר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור משה גלמן

המחקר עוסק בבדיקת האפשרות לבניית מערך לווינים אשר יירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. היירוט יתבצע ע"י פגיעה פיזית של לווין בטיל הבליסטי. על מנת לבנות מערך ההגנה נבחנה מעטפת ההגעה של לווין בודד. בעזרת אופטימיזציה נמצא תחום הגעה מרבי של לווין וכמות הלוויינים המינימאלית הדרושה לקונסטלציה המבטיחה כיסוי רציף.

המחקר עוסק גם בהנחיה של לווין בדרכו למטרה באמצעות מנוע פולסי. שלב ראשון הינו הנחיית ביניים, כאשר הלווין מבצע מסלול מעבר לנקודת היעד שלו. בחלק זה יש השפעה רבה של מגבלת הדחף במנועי הלווין. בעקבות זאת נבנה תהליך איטרטיבי שנותן פקודות דחף בהתחשב במגבלות ובמיקום הנוכחי של הלווין. שלב שני בהנחיית לווין הינו שלב הביות. בשלב זה נעשה תיקון שגיאות והתכנסות למרחק ההחטאה הרצוי.

עבודה נוספת שנעשתה במחקר היא בדיקת גיאומטריית יירוט אופטימאלית מבחינת סגירת השגיאות הנובעות מאי-ודאות במנוע של טיל הבליסטי. אי-ודאות זו משפיעה על מסלולו וגורמת להפסדים אנרגטיים ביירוט. תוצאות שהתקבלו מהבדיקה מראות שישנה זווית פגיעה אופטימאלית למזעור שגיאות אלו. בסמינר יוצגו כל שלבי המחקר, ותוצאות נומריות עבור מקרה מייצג.

ההרצאה תתקיים ביום שני ז' בניסן תש"ע 22.03.10
ש ע ה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 8 במרץ 2010

התפתחויות מחקריות בהנעה בהודפים במצב ג'ל

בני נתן

בשנים האחרונות גברה ההתעניינות בהודפים במצב ג'ל בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. להודפים אלה יתרונות רבים, הן מבחינת הבטיחות והן מבחינת ביצועיהם האנרגטיים. ההרצאה תתמקד במחקר שמתקיים בפקולטה בתחום ההנעה בהודפים במצב ג'ל בעשור האחרון. יוסקרו היבטים שונים כגון: איפיון ראולוגי, זרימה בצינורות ומזרקים, ריסוס ובעירה.

דגש יושם על הנושאים הבאים:
 • מחקר ניסויי ועיוני של בעירת טיפת דלק ג'ל על בסיס מקריש אורגני
 • הצתה היפרגולית של קירוסין ג'ל עם מי חמצן
 • הנעה במנוע מגח עם דלק במצב ג'ל המכיל בורון.
ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ט באדר תש"ע 15.3.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שלישי, 2 במרץ 2010

התכונות הראולוגיות של דלק במצב ג'ל עם תוספת של אבקה מתכתית

ויקטור צ'רנוב

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור
בהנחיית פרופ"ח בנבניסטה נתן

מתכות הן תוספת רצויה לדלקים ולהודפים עקב צפיפות האנרגיה הגבוהה שלהן. הוספות מסוג זה להודפים מוצקים היא נפוצה, אך הוספה של מתכות לדלקים נוזליים היא בעייתית בגלל שקיעת חלקיקי המתכת. ניתן לפתור את הבעיה הזאת על ידי הוספה של מקריש (ג'לנט) אל הדלק הנוזלי והפיכתו לג'ל. הזורם המתקבל הינו בעל צמיגות גבוהה אשר קטנה הדרך הפשוטה ביותר .(shear-thinning fluid) ככל שמאמץ הגזירה המופעל עליו גדל לתאר זורם זה היא על ידי חוק חזקה.

מחקר זה מתמקד באפיון של תכונות ראיולוגיות של התרחיף המתקבל לאחר הוספה של אבקה אל זורם חזקה. שני מקרים עיקריים נבדקו. הראשון הוא תרחיף דליל של גלילים אינסופיים בזורם כמעט-ניוטוני. המקרה השני הוא תרחיף לא דליל של כדוריות בזורם חזקה רגיל. במסגרת המחקר פותחו מודלים לחיזוי של שינוי הפרמטרים הראולוגיים על בסיס זרימה זוחלת, לא-ניוטונית ובוצעה פתרון נומרי.

חזקות יותר shear-thinning התוצאות מראות שהתרחיף המתקבל הינו בעל תכונות מהזורם הראשוני. הדבר נכון לזורמים טהורים לא ניוטונים וניוטונים כאחד.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ב' בניסן תש"ע 17.3.10
ש ע ה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שישי, 26 בפברואר 2010

Space Activities in the State of Israel

Zvika Kaplan, Director General, ISA

This year the global space community is celebrating over 50 years' anniversary of the "Space Era." ("Sputnik 1, "the first artificial satellite, was launched on October 4 1957).

In the first part of my lecture, I shall address the present relevancy of space sciences and technologies, and their contributions to our daily life from the economic, political and quality aspects.

Two questions will be discussed: "Why and How." Why space missions were highly successful in attracting the massive resources of qualified manpower, and in creating advanced physical infrastructures? What was the mechanism that enabled its feasibility?

Although the State of Israel started its space activities relatively late, only less than three decades ago, its program presents a unique and original approach. Therefore, Israel was able to position itself as one of the leading nations in the very important niche, of earth observations from space. These achievements are becoming highly relevant today, and are allowing Israel to use its capabilities to develop friendly relationships worldwide, by forming joint collaborative bilateral space programs.

The vision of the ISA- Israel Space Agency is to develop space technologies, to utilize them as a lever in its international activities, and to assist the Israeli space industries in their commercialization. The highlight of the current space ISA activities is the "VENμS Mission" - a scientific and technological joint program with CNES –Centre National d’Etudes Spatiales of France. VENμS - Vegetation and Environment New Micro-Satellite is an ambitious Research and Development plan, aimed at positioning both countries at the high-end of the environmental research both in Europe and globally.

In that context, Israel Space Agency-ISA is in the process of initiating and establishing additional bilateral collaborations, aiming to implement advanced technologies of earth observation from space, and exploration of the solar system, briefly described.

This presentation's conclusion is by sharing the lecturer’s views of the current and future trends in space development, as anticipated in the near future.ההרצאה תתקיים ביום שני 8.3.2010
ש ע ה 13:30
Seminar Room, Asher Space Research Institute
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום ראשון, 14 בפברואר 2010

חקירת בעירת להבות תרסיס רב-גדלי דיפוסיביות וכיבוין בזרימות מקבילות

יצחק שטאובר

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
(M.Sc) עבודת גמר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור ג'.ב. גרינברג

הבנת התנהגותן של להבות הינו נושא מרכזי בתכנון ושיפור תהליכי שריפה באפליקציות בעירה רבות וביניהן במנועי סילון. בדרך כלל הבעירה היא טורבולנטית. שיטה נפוצה למידול מבנה להבה טורבולנטית מבוססת על הצגתה כאוסף של 'להבוניות' למינריות (Laminar flamelets). ביישומים רבים בהנדסת בעירה הדלק (ולעתים המחמצן) מוזרק בצורה של תרסיס עדין ורב-גדלי ולכן בהתאם לכך מודל של הבעירה הטורבולנטית צריך להתבסס על מודל להבוניות למינריות מוזרקות תרסיס דלק. בהקשר זה חשוב מאד לבחון את תנאי כיבוי/קיום לבהנוניות אלה שכן לכיבוי ישנן השלכות של פגיעה ביעילות הבעירה, ייצור תוצרים הגורמים לפיוח המנוע ולזיהום הסביבה.

בעבודה הנוכחית נחקר מודל של להבת תרסיס רב-גדלי למינרית ודיפוסיבית בזרימה מקבילית. מטרת העבודה היתה להבין כיצד רב-גדליות התרסיס משפיעה על הבעירה בתצורה קלאסית זו. לצורך זה פותחו פתרונות אנליטיים וכן בוצעה אנליזת הכיבוי של שיא הלהבה. תוצאות מחושבות מצביעות על רגישות תכונות הלהבות וכיבוין לפרמטרים המאפיינים את תרסיס הדלק הרב-גדלי.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי י' באדר תש"ע 24/2/10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

Remote sensing of fine airborne particles using MODIS

רוברט לוי

NASA / Goddard Space Flight Center
NASA’s MODerate-resolution Imaging Spectroradiometers (MODIS)
have been observing Earth's radiance field, from polar orbit, from Terra
since early 2000 and from Aqua since mid 2002. We have developed
algorithms that invert the MODIS observations to infer properties of
atmospheric aerosols in cloud free areas over certain "dark" targets over
ocean and land surfaces.
Comparisons with ground-based sunphotometer observations demonstrate
that in optimal conditions, MODIS –derived aerosol optical depths (AOD
or t) generally compare to within ±(0.04+0.05t) over ocean and
±(0.05+0.15t) over land. As AOD is a column integrated, unitless
property of the aerosol optical loading, one must make assumptions to
relate AOD to surface level fine particle concentration, an important
parameter for air quality monitoring and human health studies.


ההרצאה תתקיים ביום ראשון 21.02.2010
ש ע ה 15:00
חדר סמירנים, מכון אשר לחקר החלל
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום רביעי, 10 בפברואר 2010

Combustion and Agglomeration of Metal Particles

Vladimir Zarko

Institute of Chemical Kinetics and Combustion
Siberian Branch
Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russia

Guest Seminar
Host: Alon Gany

Fine Rocket Propulsion Center
Faculty of Aerospace Eng., Technion, Haifa
Monday, February 15, 2010, at 11:00
המשך...

יום רביעי, 27 בינואר 2010

אי יציבות אווירואלסטית של כנפונים עם קשיחות לא ליניארית

דני לוין


הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור מוטי קרפל

העבודה מציגה שיטה יעילה לסימולציה בזמן של מערכת אווירואלסטית עם אי-ליניאריות מבנית. השיטה מתבססת על משוואות אווירואלסטיות ליניאריות, כשהתרומה הלא ליניארית מוכנסת לסימולציה כמשוב של חוג בקרה. השיטה מיושמת עבור כנפונים מתכתיים מהסוג המצוי בדרך כלל בטילים. כנפונים כאלה רועדים כשהם במהירויות טיסה הגבוהות ממהירות הפרפור הליניארית המחושבת, אולם הרעידות אינן מתפתחות בדרך כלל לכדי שבר אלא מגיעות לאמפליטודה קבועה - Limit Cycle Oscillations (LCO). מודל מבנה הכנפון מורכב מאלמנטי פלטה מישוריים. האי-ליניאריות המבנית נובעת מהקשחת הפלטה עקב מתיחת המישור האמצעי כשהפלטה מתכופפת. משוואות הפלטה הלא ליניאריות של וון קרמן כוללים איברי עיבור לא ליניאריים המשקפים את התופעה. האיברים הלא ליניאריים של משוואות וון קרמן, בשילוב הפרדה בין תנועת גוף קשיח ועיוותים אלסטיים של כל אלמנט, שימשו לבניית המשובים הלא ליניאריים באופן המתאים לרעידות באמפליטודות גדולות.

לעומת עבודות קודמות שהתבססו על אינטגרציה בזמן של משוואות המבנה המלאות תחת כוחות אווירודינמיים מ-CFD, המודל שלנו מבוסס על משוואות תנועה ליניאריות בקואורדינאטות מודאליות, המתקבלות מתוכנות מדף. הכנסת האפקטים הלא ליניאריים למערכת דרך משובי בקרה מהווה שיטה מאוד גמישה ורובוסטית אשר מתאימה לכל מבנה כנפון. את השיטה ניתן לשלב בקלות בתהליך התכן של כלי הטיס. השיטה נבדקה עבור מבנה כנפון טרפזי המופיע בספרות עם ניסויי מנהרה וחישובים נומריים. התוצאות שהתקבלו בעבודה שלנו התאימו טוב יותר לתוצאות ניסויי מנהרה מאשר עבודות קודמות שעסקו בנושא. לבסוף נבדק כנפון אופייני של טיל, גם במקרה זה התקבלו התאמות טובות לניסויי מנהרה שבוצעו בתעשייה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 10.02.10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שלישי, 26 בינואר 2010

High Power Laser Weapons

Josef Shwartz

Past and on-going high power laser weapons development efforts will be described.

The presentation will start with an overview of the key laser attributes that have fueled the search for laser weapons over the past 40 years, and will continue with a description of the well-established chemical laser technologies and the demonstrations conducted to date to validate their military effectiveness. It will continue with a description of the recently demonstrated 100 kW Joint High Power Solid State Laser System, and the state of the art of single-mode high-power fiber lasers. Ongoing and planned activities to scale fibers into the 100 kW regime, widely regarded as the threshold for laser weapons applications, will be described as well.

The presentation will conclude with an assessment of the road ahead for laser weapons development.ההרצאה תתקיים ביום שני 15.02.2010
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

Optical Stellar Interferometry

Steve Lipson

Physics Department, Technion

Stellar interferometers use an array of separate telescopes whose output light interferes optically. The resulting interference patterns allow stellar images to be calculated with resolution equivalent to that of a single telescope having diameter equal to the largest distance between individual telescopes in the array. This method is called "aperture synthesis". I will discuss the theory behind the analysis of such telescope imaging and some of the technical problems which arise. Finally, I will show images obtained by some of the interferometric arrays currently operating in UK, USA, Australia and Chile.

Monday, March 1st, 2010,
At 13:30-14:30 in the Seminar Room
Asher Space Research Institute, Technion
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...

יום שני, 11 בינואר 2010

ניהוג עפיפונים של ספורט הגלישה (Kitesurfing)

יהודה שפיר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופ"ח גיל יוסילבסקי

בשנת 1987 רשמו האחים הצרפתים דומיניק וברונו לגוניון פטנט על עפיפון "מניע" (Traction Kite) הגורר גולש. מאז התפתח בעולם ספורט חדש של גלישת רוח שבו גולש עומד על גלשן קטן ומנהג עפיפון הגורר אותו. העפיפון מורכב משלד מתנפח שבשפת ההתקפה שלו בלון גלילי. הבלון מחובר בניצב לבלונים גליליים קטנים יותר המהווים חציצים. לשלד המתנפח תפורה יריעה דקה שמהווה את המשטח העליון של העפיפון. חתך המבנה (במבט חזיתי) קשתי. לקצות העפיפון מחוברים 4 חוטים – שניים באזור קצות שפת ההתקפה ושניים באזור קצות שפת הזרימה. בקצה האחר החוטים מחוברים לגולש. הניהוג מבוצע על ידי משיכת חוטי שפת הזרימה (יחסית לחוטי שפת ההתקפה). משיכת חוט אחד מפנה (מסבסבת) את העפיפון בכיוון החוט; משיכת שני החוטים מגדילה את זווית ההתקפה.

לאורך השנים התבסס פיתוח העפיפונים על שיטת ניסויי וטעייה, כך שעשרים שנה לאחר המצאתו לא ברור מהו המנגון האווירודינאמי של נהוג העפיפון ומהן התכונות האווירודינאמיות המגדירות "עפיפון מוצלח". עבודת מחקר זו מנתחת את הגורמים המשפיעים על ניהוג העפיפון ודינאמיקת הטסתו.

המחקר התבסס על סימולצית 3 דרגות חופש (3 זוויות) של עפיפון. האווירודינאמיקה של העפיפון הוצגה ע"י תורת קו עילוי אסימפטוטית ואומתה נקודתית בניסויי מנהרה בפקולטה. בעזרת מודל זה זוהו הקשרים בין צורת העפיפון לנגזרות היציבות והנהוג. ע"י סריקה שיטתית של צורות עפיפון שונות זוהו הקשרים שבין מאפייני העפיפון לבין מאפייני תנועתו סביב מצבי שווי משקל. מתוך התוצאות מסתמן שכל העפיפונים אינם יציבים דינאמית בסבסוב, אך מתחלקים בין שני אופני נהוג שונים – נהוג ע"י מומנט ונהוג ע"י כוח צד.

בהרצאה תוצג סקירה כללית של עפיפוני גלישה, מאפייניהם האווירודינאמיים, משוואות התנועה הייחודיות וכן תוצאות המחקר.

ההרצאה תתקיים ביום שני י' בשבט תש"ע (25.1.2010)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה
המשך...