יום ראשון, 14 בפברואר 2010

חקירת בעירת להבות תרסיס רב-גדלי דיפוסיביות וכיבוין בזרימות מקבילות

יצחק שטאובר

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
(M.Sc) עבודת גמר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור ג'.ב. גרינברג

הבנת התנהגותן של להבות הינו נושא מרכזי בתכנון ושיפור תהליכי שריפה באפליקציות בעירה רבות וביניהן במנועי סילון. בדרך כלל הבעירה היא טורבולנטית. שיטה נפוצה למידול מבנה להבה טורבולנטית מבוססת על הצגתה כאוסף של 'להבוניות' למינריות (Laminar flamelets). ביישומים רבים בהנדסת בעירה הדלק (ולעתים המחמצן) מוזרק בצורה של תרסיס עדין ורב-גדלי ולכן בהתאם לכך מודל של הבעירה הטורבולנטית צריך להתבסס על מודל להבוניות למינריות מוזרקות תרסיס דלק. בהקשר זה חשוב מאד לבחון את תנאי כיבוי/קיום לבהנוניות אלה שכן לכיבוי ישנן השלכות של פגיעה ביעילות הבעירה, ייצור תוצרים הגורמים לפיוח המנוע ולזיהום הסביבה.

בעבודה הנוכחית נחקר מודל של להבת תרסיס רב-גדלי למינרית ודיפוסיבית בזרימה מקבילית. מטרת העבודה היתה להבין כיצד רב-גדליות התרסיס משפיעה על הבעירה בתצורה קלאסית זו. לצורך זה פותחו פתרונות אנליטיים וכן בוצעה אנליזת הכיבוי של שיא הלהבה. תוצאות מחושבות מצביעות על רגישות תכונות הלהבות וכיבוין לפרמטרים המאפיינים את תרסיס הדלק הרב-גדלי.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי י' באדר תש"ע 24/2/10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: