יום שלישי, 27 במאי 2008

"הנדסה ללא גבולות"

מועדון הטכנוראש מזמין אתכם לסדרת הרצאות חוויתיות

  • יצירתיות בהנדסה. יוסף שניידר, מנהל המרכז הישראלי להמצאות. יום ג', 17-06-2008, שעה 18:00, אודיטוריום הפקולטה להנדסת מכונות.
  • "רובוטים - לאן? על רובוטים ניידים, הולכים ומטפסים". ד"ר אמיר שפירו, יום ד', 09-07-2008, שעה 18:00, אודיטוריום הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.
  • "Innovation & Microsoft" - פריצות הדרך הבאות בעולם המחשבים. ליאור צורף, וים ד', 30-07-2008, שעה 12:30, אודיטוריום הפקולטה למדעי המחשב.
  • "שיווק חוויתי דיגיטלי". ליאור צורף, יום ד, 06-08-2008, שעה 12:30, אודיטוריום הפקולטה למדעי המחשב.
המשך...

יום שני, 26 במאי 2008

הרצאה: Computational Mechanics and the Finite Element Methodפרופ' דן גבעולי

Place: Amado 233

Time: Wedensday, May 28, 2008, 16:30

Abstract: Computational Mechanics (CM) is the field that is concerned with the approximate (yet accurate) solution of complicated continuum-mechanics problems arising in physics and engineering.
The Finite Element Method (FEM) is arguably the most powerful CM method available today. It can help us solve problems from diverse areas such as crack propagation in structures, concert-hall acoustics, air flow around an aircraft and weather prediction. To present FEM, we shall start with the notion of functionals and variational (minimum) principles, and will give some known results from the calculus of variations. Then we will show how FEM works. We will also discuss in this context the notion of sparse matrices and why they are so central in FEM. Finally we will show examples of FEM applications, including some impressive computer animations.

The lecture will be in Hebrew.
המשך...

יום שני, 19 במאי 2008

סמינר: השפעת מתיחה מקדמית קבועה של טבלת כריך על התכונות הדינאמיות שלה בנוכחות מסות בדידות

עמית מנור

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור תנחום וולר

ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ד באב (02.06.2008)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

תקציר

בתכן מבנים אווירונאוטיים נתקלים רבות בצורך לתכן מבנים בעלי יכולת נשיאת משקל או עומסים מקומיים ניכרים ויחד עם זאת עליהם להיות קלי משקל. המבנים תחת תנאי עמיסה אלו רגישים לשינויים, לעיתים משמעותיים, בתדריהם העצמיים. להגדלת התדירות העצמית של המבנים יש להקשיחם. הקשחה זו ניתנת לביצוע ע"י תכן מסובך, כבד או יקר.
המטרה המוצגת במחקר הנוכחי הינה לבדוק את היכולת להגדלת הקשיחות של מבנה במטרה להגדיל את התדירויות העצמיות שלו, ללא הגדלת משקלו, או הסיבוכיות ההנדסית בתיכונו וביצורו. הגדלת התדירות העצמית תפצה גם על ההנמכה הצפויה בתדירות העצמית הנובעת מהוספת מסות בדידות למבנה.
בעבודה זו מוצגת אנליזה לחקר ההשפעה של מתיחה קבועה של המעטים של מבנה כריך תלת-שכבתי על שינוי הקשיחות המבנית שלו, על משוואת התנועה ועל תכונותיו הדינאמיות, כפי שהן באות לידי ביטוי בתדר העצמי שלו בהרעדה רוחבית. לפתרון המשוואות, שפותחו במסגרת האנליזה, נעשה שימוש בשיטות אנרגיה, תוך התחשבות בוריאציות שונות של העמסה ע"י מסות בדידות ובנוכחות תנאי שפה ועומסים שונים.
במסגרת החקירה נבדקו טבלאות כריך, המורכבות מ-3 שכבות, ליבה ומעטים, ומטבלאות המורכבות משלוש שכבות מרוכבות, להן מוקנית מתיחה מקדמית קבועה.
תוצאות החקירה מצביעות על כך שהמתיחה הנ"ל אכן יכולה לשנות את התכונות הדינאמיות של המבנה - היינו התדירות העצמית. השפעה זו מורגשת בעיקר עבור מבנים בהם תנאי השפה הינם "חלשים" יחסית. עבור תנאי שפה כאלה ניתן להגיע להגדלת התדירות העצמית עד כדי עשרות אחוזים עבור מתיחה מקדמית הקטנה יחסית לשאר הכוחות הפועלים על המבנה.

המשך...

יום ראשון, 4 במאי 2008

סמינר: תכן אופטימלי רב תחומי עבור מדחף שקט למיני מזל"ט

אוהד גור

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ח' בסיון התשס"ח (11.6.08)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

תקציר

תכן מדחף שקט ויעיל הוא משימה מורכבת מאחר ושתי הדרישות מובילות למדחפים שונים מהותית. המשימה הופכת לסבוכה עוד יותר כשהתכן כולל אילוצים נוספים. הסמינר יציג תהליך תכן המבוסס על אופטימיזציה רב תחומית (MDO) לתכן של מדחף שקט תחת אילוצים שונים. באמצעות תהליך תכן זה יוצגו מדחפים שקטים למיני-מזל"ט (Mini-UAV) תוך עמידה באילוצי הספק, מבנה ואילוצי צד. משתני התכן כוללים את גיאומטרית הלהב, זוית הקוניות, רדיוס המדחף, מספר הלהבים ומהירות הסיבוב. במהלך הסמינר תודגש חשיבות שילוב תכונות מערכת ההנעה וכלי הטיס בתהליך התכן. בנוסף תוצג השפעת פרמטרים שונים על תוצאות התכן.

המשך...