יום שני, 19 במאי 2008

סמינר: השפעת מתיחה מקדמית קבועה של טבלת כריך על התכונות הדינאמיות שלה בנוכחות מסות בדידות

עמית מנור

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור תנחום וולר

ההרצאה תתקיים ביום שני כ"ד באב (02.06.2008)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

תקציר

בתכן מבנים אווירונאוטיים נתקלים רבות בצורך לתכן מבנים בעלי יכולת נשיאת משקל או עומסים מקומיים ניכרים ויחד עם זאת עליהם להיות קלי משקל. המבנים תחת תנאי עמיסה אלו רגישים לשינויים, לעיתים משמעותיים, בתדריהם העצמיים. להגדלת התדירות העצמית של המבנים יש להקשיחם. הקשחה זו ניתנת לביצוע ע"י תכן מסובך, כבד או יקר.
המטרה המוצגת במחקר הנוכחי הינה לבדוק את היכולת להגדלת הקשיחות של מבנה במטרה להגדיל את התדירויות העצמיות שלו, ללא הגדלת משקלו, או הסיבוכיות ההנדסית בתיכונו וביצורו. הגדלת התדירות העצמית תפצה גם על ההנמכה הצפויה בתדירות העצמית הנובעת מהוספת מסות בדידות למבנה.
בעבודה זו מוצגת אנליזה לחקר ההשפעה של מתיחה קבועה של המעטים של מבנה כריך תלת-שכבתי על שינוי הקשיחות המבנית שלו, על משוואת התנועה ועל תכונותיו הדינאמיות, כפי שהן באות לידי ביטוי בתדר העצמי שלו בהרעדה רוחבית. לפתרון המשוואות, שפותחו במסגרת האנליזה, נעשה שימוש בשיטות אנרגיה, תוך התחשבות בוריאציות שונות של העמסה ע"י מסות בדידות ובנוכחות תנאי שפה ועומסים שונים.
במסגרת החקירה נבדקו טבלאות כריך, המורכבות מ-3 שכבות, ליבה ומעטים, ומטבלאות המורכבות משלוש שכבות מרוכבות, להן מוקנית מתיחה מקדמית קבועה.
תוצאות החקירה מצביעות על כך שהמתיחה הנ"ל אכן יכולה לשנות את התכונות הדינאמיות של המבנה - היינו התדירות העצמית. השפעה זו מורגשת בעיקר עבור מבנים בהם תנאי השפה הינם "חלשים" יחסית. עבור תנאי שפה כאלה ניתן להגיע להגדלת התדירות העצמית עד כדי עשרות אחוזים עבור מתיחה מקדמית הקטנה יחסית לשאר הכוחות הפועלים על המבנה.

אין תגובות: