יום ראשון, 18 ביולי 2010

‫גלישה אופטימאלית במקרה של כיבוי מנוע באמצעות שיטות‬ פסיאודו-ספקטראליות

מאיה דקל

‫עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
‫בהנחיית פרופסור יוסף בן-אשר

‫גלישה אופטימאלית לטווח מרבי מהווה עניין במצבי טיסה שונים. דוגמא שכיחה לכך היא ‫המקרה בו במהלך טיסה, מאוישת או לא מאוישת, נכבה המנוע מאיזושהי סיבה. אם כיבוי ‫המנוע מתרחש במהירות טיסה גבוהה וגובה נמוך, נדרש לממש מסלול לטווח מרבי, על מנת ‫להגדיל את הסיכויים להנחית את כלי הטייס בשלום. בעיה זו לא ניתנת לתיאור מספיק טוב ‫ע"י מודל ליניארי, אך ניתן להגדיר אותה כבעיית בקרה אופטימאלית עם אילוצים. המחקר ‫מנסה לגשת לפתרון הבעיה הזו בשיטות פסיאודו-ספקטראליות לבעיות בקרה אופטימאלית.

על מנת למצוא את המסלול האופטימאלי, המבוסס על עיקרון המינימום, ניתן להשתמש ‫בשיטות פסיאודו-ספקטראליות, שניתנות למימוש ע"י תוכנות קיימות. המחקר מציג תוצאות ‫מתוך התוכנה הידידותית למשתמש GPOPS .GPOPS זה כלי בסביבת MATLAB שתוכנן ‫לפתור בעיות בבקרה אופטימאלית ע"י שיטות פסיאודו-ספקטראליות.

התוצאות מראות התכנסות למסלול האופטימאלי גם במישור וגם במרחב. התוצאות המוצגות ‫במישור כוללות בדיקת רגישות לתנאי התחלה שונים של גובה ומהירות והשפעה של רוח על התוצאות. במרחב נחקרו השפעתם של תנאי הסוף, כיוון הטיסה הסופי, הגובה הסופי ומיקום הנחיתה הסופי. בנוסף נבדקה גם השפעת רוח צד על הפתרון. עבור כל מקרה, נבנתה מעטפת הנחיתה לטווח המרבי, שמציגה את מיקום הנחיתה הרחוק ביותר מהמיקום בו כבה המנוע כתלות בתנאי הסוף וההתחלה של הבעיה והזווית לאזור הנחיתה.‬

ההרצאה תתקיים ביום שני 16.8.10
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

המשך...

יום שישי, 9 ביולי 2010

New Challenges for Industrial CFD-Based Analysis and Design

Professor Em. Charles Hirsch


Vrije Universiteit, Brussel
Fellow, Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and Arts
President, NUMECA International

Four major challenges face the future of CFD-based analysis and design software systems, to accompany the industrial requirements towards enhanced prediction range and reliability:
  1. The requirements for High fidelity CFD, implying faster and more efficient mesh generation systems and CFD algorithms, in relation to the continuous growth of the computer massively parallel capability.
  2. The necessity for improvements in physical modeling, in particular turbulence, multiphase flow and combustion models.
  3. The necessity to incorporate the uncertainties associated to numerical simulations, such as operational and geometrical uncertainties. This has a major impact on basic issues, such as the concept of validation, the approach to experiments and on the design process in order to reduce the risks associated with the simulation based decision process.
  4. The development of robust design methodologies taking into account the presence of uncertainties.
These topics will be illustrated by several applications from the כields of propulsion, aerospace, energy production, ship hydrodynamics.


Wednesday July 21 2010.
at 16:30, Room 241,
Faculty of Aerospace Engineering, Technion
Light refreshments will be served before the seminar.
המשך...