יום שלישי, 7 בספטמבר 2010

‫התפתחות הפרעת ציפה בזורם נייח ובזרימת סטגנציה

גלי אלון

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופסור יעקב כהן

הפרעות ציפה נוצרות כאשר זורם בעל צפיפות אחת נמצא בתווך בעל צפיפות שונה. כאשר ההפרעה משוחררת ממנוחה, התפתחותה מורכבת משני שלבים: בשלב הראשון הצירקולציה גדלה, ובשלב השני הצירקולציה בקירוב קבועה. המעבר בין שני השלבים קשור בהיווצרות חור במבנה ההפרעה, ויצירת מבנה טבעתי. המחקר עוסק בתיאור ההתפתחות של הפרעת ציפה תוך שימוש בכלים חישוביים ואנליטיים, ומתמקד בשלב הראשוני של ההתפתחות. ההשפעה של זרימת סטגנציה על התפתחות ההפרעה נחקרה בעזרת היחס בין שתי סקאלות הזמן הרלוונטיות לבעיה, הקשורות בציפה ובזרימת הבסיס. לתיאור התפתחות ההפרעה כתלות בזמן, חושבו גדלים אינטגרליים כמו מרכז המסה של ההפרעה, הצירקולציה וה-fluid impulse. על מנת לספק הסבר פיסיקלי למנגנון היווצרות הערבול, פותח מודל לגרנז'י פשוט עבור שלב ההתפתחות הראשון (עם וללא זרימת סטגנציה), אשר חוזה היטב את הגדלים האינטגרליים.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ז' בתשרי תשע"א (15.9.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 142
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬

אין תגובות: