יום שבת, 21 באוגוסט 2010

השפעות אווירודינמיות של גז קלוש‬ ‫על תנועת חלקיקים ליד קיר‬

ברוך גיידוק

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופ"ח יצחק פרנקל

אינטרקציות הידרודינמיות קיימות בכל מקרה בו הגוף אינו בזור בלתי מוגבל. כאשר קיימי‬ם בסביבת הגוף גופים אחרים מופיעות אינטרקציות הידרודינמיות. ידיעת אינטרקציות אלו‬ חשובה מכיוון שבאמצעותה ניתן יהיה לקבוע האם חלקיק יתנגש בחלקיק או בקיר הסמוכים. כאשר מספר Knudsen (Kn) המייצג את היחס בי המסלול החופשי הממוצע של‬ המולקולות לבי סקלת האור המאפיינת את הבעיה גדול, התנהגות הגז אינה מתוארת ע"י‬ משוואות הרצף. המחקר מתמקד בבחינת השפעות הגומלין ההידרודינמיות בסביבת גז קלוש‬ מאוד (highly rarefied) על תנועת חלקיקים כדוריים בקרבת קיר מישורי אינסופי במספרי‬ Mach קטנים. השימוש בהנחה זו מאפשר לבצע ליניאריזציה של הבעיה ולהתייחס אליה‬ בצורה קוואזי-תמידית. על-ידי שימוש בשיטה של ‪) Gopinath and Koch‬המתבססת על‬ מאזן שטפים מולקולאריים) מתקבלת מערכת משוואות אינטגרליות עבור פילוג הצפיפות‬ המולקולארית על פני החלקיק הכדורי והקיר המישורי. לאחר פיתרון נומרי של המשוואות‬ המתקבלות חושבו הכוחות והמומנטים האווירודינמיים כתלות במהירות הרגעית של החלקיק‬ ובמרחקו מהקיר.‬

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ב באלול תש"ע (1.9.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 142
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: