יום ראשון, 18 באפריל 2010

שיפור התנעה של מנועי סילון קטנים בתנאים קשים

סבלי חוסיד

מחלקת הנעה סילונית, מנור, רפאל.

התנעה של מנוע סילון קטן בתנאים של לחץ וטמפרטורה נמוכים מהווה בעיה שמגבילה את מעטפת הפעולה של הפלטפורמה שמשתמשת במנוע זה. בתנאים אלו ללא אמצעים נוספים הלהבה בתא השריפה של המנוע אינה מתפשטת. תוספת חמצן לאזור ההצתה משפרת משמעותית את המצב ומאפשרת להצית את תא השריפה בתנאים קשים במיוחד. הפעילות שתוצג בהרצאה כוללת מאמצים לפתרון בעיית ההצתה של מנועי סילון קטנים במספר הבטים. ההבט הפרקטי קשור לשיפור מערכת אספקת החמצן המוסף לאזור ההצתה. בנושא זה יוצגו רעיונות לטכנולוגיה חדשה של אספקת החמצן באמצעות חומרים מוצקים שמשחררים חמצן תוך כדי התפרקותם ו/או בעירתם. הפרק התיאורטי יכלול דיון במנגנון של השפעת החמצן על אזור ההצתה והתפשטות הלהבה. תוצג גישה שמקשרת בין ריכוז החמצן לבין פרמטרים אינטגראליים של תא השריפה, שתאפשר את הערכת כמות החמצן הנדרשת להצתה של תא השריפה בתנאי לחץ חיצוני נמוך. בפרק האנליטי יוצגו תוצאות מידול להבה דיפוסיבית, עם פרופיל מהירות אמיתי. בפרק האחרון יוצגו היבטים נוספות של שימוש בדלקים אלטרנטיביים במנועי סילון.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 21.4.10
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: