יום ראשון, 25 באפריל 2010

השפעת מנת התמירות על נגזרת הריסון בעלרוד

אלון מעין

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר למדעים
בהנחיית פרופסור רימון אריאלי ובהנחיית פרופסור גיל יוסילבסקי

מטרת המחקר היא בחינה ניסויית של השפעת מנת התמירות (fineness ratio) על נגזרת הריסון בעלרוד, לתצורות גוף-כנף. על סמך התוצאות מנותחים גבולות הישימות של תורת הגופים התמירים בחישוב נגזרת הריסון בעלרוד. הניסויים בוצעו בתנאים של זרימה תת קולית, במנות תמירות 2, 3, 4 ו-6. לצורך המחקר הוקמה מערכת לניסויים דינמיים המאפשרת תנודה בלתי מאולצת במישור העלרוד. נעשה שימוש ברכיב המשלב מסב וקפיץ פיתול, כדי לאפשר תנודה גם בזווית התקפה שונה מאפס. בוצעו שתי סדרות של ניסויי מנהרה, האחת של ניסויים דינמיים והשנייה של ניסויים סטטיים. מתוצאות הניסויים הדינמיים שוערכו נגזרת הריסון בעלרוד וכן נגזרת מקדם מומנט העלרוד. מתוצאות הניסויים הסטטיים חושבו נגזרות מקדמי הכוח הניצב ומומנט העלרוד.

בניסויים סביב זווית התקפה אפס לתצורה במנת תמירות 2, לא דעכה משרעת התנודה, בעוד שבשאר מנות התמירות המשרעת דעכה לאפס. נשקלו מספר הסברים ועולה כי מקור התופעה בהיפוך סימן נגזרת הריסון בעלרוד, בסמוך לזווית התקפה אפס. הוצע מודל ריבועי של נגזרת הריסון בעלרוד, כתלות בזווית ההתקפה. על סמך המודל שהוצע שוחזרו תוצאות הניסוי וחושב ערכה של נגזרת הריסון בעלרוד. הוצע הסבר כי מקור התופעה במרכיב לא ליניארי של מומנט העלרוד הסטטי, הנגרם עקב ניתוק זרימה. מהשוואה של התוצאות שהופקו מהניסויים, לחיזוי של נוסחאות תורת הגוף התמיר, נמצא כי עם הירידה במנת התמירות, פוחתת ההתאמה. במנת תמירות נמוכה ייתכן אף היפוך סימן של נגזרת הריסון בעלרוד, תופעה שאינה נחזית כלל על ידי נוסחאות הקירוב הפשוטות.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ח אייר תש"ע (12.5.10)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: