יום שני, 31 באוגוסט 2009

סמינר: קירובים פרבוליים להתפשטות גלים באווירו-אקוסטיקה בקנ"מ גדול

רומן רייטבורט


עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופסור דן גבעולי
Parabolic Approximations of wave propagation for large-scale aero-acoustics

מטרתנו היא לנתח את השדה האקוסטי המתפשט למרחקים ארוכים מכלי טיס הטס מעל קרקע בעלת אימפדנס וטופוגרפיה נתונים במיוחד, עקב החשיבות של הנושא בהנדסת סביבה, אנו מחפשים את השדה האקוסטי ליד הקרקע, ואת השפעתו על השמיעה האנושית. במקרה זה, פתרון הבעיה האקוסטית ע"י שימוש בפותרן הלמהולץ סטנדרטי הוא לא מעשי, מסיבות שונות שיוסברו.

אחת הסיבות קשורה לשפה הלא-רגולרית של התחום החישובי שנובעת מהטופוגרפיה של הקרקע. פרוצדורה פופולרית באקוסטיקה תת-מימית, שאנו שואלים עבור הבעיה הנוכחית, היא לקרב את משוואת הלמהולץ ע"י משוואה פרבולית המוצדקת אסימפטוטית ("הקירוב הפרבולי"), ולפתור את המשוואה המקורבת בצורה נומרית. היתרון של שימוש בשיטה זו הוא האופי הפרבולי של המשוואה הדיפרנציאלית, שבזכותו ניתן לקדם את הפיתרון הנומרי בכיוון הטווח ע"י צעידה פשוטה, בדומה לצעידה בזמן בבעיות תלויות-זמן. אנו חוקרים את הדיוק של הקירוב הפרבולי משני סוגים (לזוויות צרות ולזוויות רחבות) גם בצורה תיאורטית וגם בצורה נומרית, בשילוב שיטת האלמנטים הסופיים בכוון הגובה וצעידה בטווח בצורה סתומה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי י"ב בתשרי תש"ע (30.09.09)
שעה 16:30
חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: