יום שני, 3 באוגוסט 2009

סמינר: אנליזה של מאמצים וקמטים במודל חופת מצנח באמצעות "שדות קמטים"

יואב אופיר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופ' דן גבעולי ופרופ' אמריטוס אבינעם לבאי
Analysis of stresses and wrinkles in a parachute canopy model using "wrinkle fields"


בעבודה זו נעשה ניתוח של הדפורמציה והמאמצים במודל חופת מצנח. אנו מניחים כי המצנח נמצא במצב מתמיד, וממדלים את החופה כקליפה ממברנית אקסי-סימטרית והיפר-אלסטית. צורת החופה טרם הדפורמציה נתונה. הדפורמציה של החופה גדולה מאוד, מה שמשרה אי-לינאריות חזקה על הבעיה. מאחר שהחופה איננה יכולה לשאת מאמצי לחיצה, מתפתחים קמטים על פני אזורים מסוימים בה. כאשר פותרים את בעיית המצנח, יש לקחת קמטים אלה בחשבון, כיוון שהם משפיעים על התפלגות הלחצים ועל הדפורמציה של החופה. כאן אנו מתחשבים בקמטים בעזרת שימוש ב"שדות קמטים", שהיא דרך אפקטיבית לתאר את הקמטים באמצעות חוק החומר. אנו תוקפים את הבעיה על ידי תהליך נומרי איטרטיבי. בכל איטרציה, המשוואות השולטות במאמצים ובדפורמציה נפתרות באמצעות שיטת ירייה. מסתבר כי התכנסות התהליך מהירה. פתרון המשוואות בדרך זו מספק מידע על המאמצים, הדפורמציה והאזורים המקומטים המתפתחים על פני חופת המצנח. מגוון תצורות נבחנו במסגרת העבודה: חופה עם וללא חור במרכזה, ממברנה אידיאלית מול ממברנה לא-אידיאלית, פילוג לחץ אחיד מול פילוג לחץ בלתי אחיד, חופה איזוטרופית מול חופה אורתוטרופית, וחומר הוקיאני מול חומר ניאו-הוקיאני.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי ה' בתשרי תש"ע (23.9.09)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: