יום שישי, 31 ביולי 2009

סמינר: Oscillations in banding of suspended particles in a rotating horizontal tube

אייל שוורץ

מינר לתואר מגיסטר - הפקולטה לפיסיקה


Hydrodynamics
Speaker: Eyal Schwartz
Affiliation: Technion
Title: Oscillations in banding of suspended particles in a rotating horizontal tube
Date: 09-Aug-2009, Sunday
Time: 11:00
Place: Lidow Complex, room 620
Remarks: M.Sc. seminar

אין תגובות: