יום חמישי, 9 ביולי 2009

סמינר: היבטים קונסטיטוטיביים בקוויטציה סטטית ודינאמית בחומרים אלסטיים ואלסטופלסטיים

טל כהן ברק

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור דוד דורבן
Constitutive Aspects in Static and Dynamic Cavitation in Elastic and Elastoplastic Solids


שדות קוויטציה מאפיינים תבניות כשל בהן עומס קריטי גורם להתרחבות ספונטאנית של בועית הטבועה בחומר. תופעה זו מסבירה תהליכי חדירה ושבר ולכן חשובה לתכן ופיתוח של טכנולוגיות מיגון. בנוסף, ניתן למצוא דוגמאות להתפתחות קוויטציה בתחום הביומכניקה של רקמות רכות. בהרצאה נדון ברגישויות קונסטיטוטיביות של קוויטציה המתרחשת כתוצאה מהפעלת לחץ פנימי על שפת הבועית, או עקב מתיחה חיצונית, בתהליכים סטטיים ודינאמיים. המחקר מתמקד בשדות של מאמץ מישורי אשר כמעט ולא נדונו בספרות (להוציא עבודות מוקדמות של Bethe (1941), Taylor (1948) ו-Hill (1950)).

בחלקה הראשון של ההרצאה תוצג חקירה השוואתית של קוויטציה סטטית בשני חומרים אלסטיים לא ליניאריים ובגיאומטריות שונות. למרות שבמקרה של לחיצה פנימית בתבנית של מאמץ מישורי נמצא כי לא מתפתח לחץ קוויטציה, הרי שהגדרה חדשה של שדה קוויטציה במונחים אנרגטיים מאפשרת הסתכלות אחידה על התופעה. על בסיס הגדרה זו נמשיך לחקירה של קוויטציה במאמץ מישורי בחומרים אלסטופלסטיים עם הקשייה (עבור משטחי כניעה מעבר לאלו של Tresca ו-Mises). נראה כי אנרגיית הקוויטציה בשדות של מאמץ מישורי יכולה לשמש לחיזוי מהירויות בליסטיות בחדירת לווחים עם התאמה טובה לתוצאות ניסוייות בהשוואה לחיזוי המתקבל משדות של עיבור מישורי. בחלקה האחרון של ההרצאה נסקור בקצרה את אפשרות התפתחותו של גל הלם פלסטי בקוויטציה דינאמית בתבנית כדורית בהנחת מצב מתמיד.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי א באב תשס"ט 22.7.09
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: