יום רביעי, 4 ביוני 2008

סמינר: ‫מודל דיסקה מפעילה חדש לרוטור במצבי טיסה קבועי‬ם

סיוון קומינר

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר‬
‫בהנחיית פרופסור אביב רוז‬ן

ההרצאה תתקיים ביום שני י"ג בסיון תשס"ח (16.6.08)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה‬

תקציר

מודלי דיסקה מפעילה היו הראשונים לאנליזה של כנף סובבת. למרות הפיתוח של מודלי‬ם מתקדמים יותר עם השנים, השימוש במודלי דיסקה מפעילה שכיח ביותר (במיוחד המודלי‬ם המיוחסי לתורת המומנטום) – בעיקר בגלל הפשטות שלה מצד אחד והדיוק הטוב מצד‬ שני. במהלך הפיתוח של תורת המומנטום, ישנו מעבר מהצורה האינטגרלית של משוואת‬ המומנטום הצירי לצורתה הדיפרנציאלית. למעבר זה אין הצדקה תיאורטית והוא מבטא‬ חולשה של המודל. כמו כן , תורת המומנטו פותחה במקור למקרה של טיסה צירית‬ והרחבות שלה למקרה של טיסה משופעת כוללות הנחות מפשטות רבות, ולכן מראות סטיות‬ ניכרות בהשוואה לתוצאות ניסויי. מודלי דיסקה מפעילה אחרים ניסו להתמודד עם בעיות‬ אלו, והם מבוססים על פיתרון משוואות הזרימה בכל השדה. מודלים אלה מורכבי ביותר‬ והם מאבדים את יתרון היעילות והפשטות של מודלי דיסקה מפעילה המתבססים על תורת‬ המומנטום.‬

בהרצאה יוצג מודל דיסקה מפעילה חדש, המתרכז בפיתרו שדה הזרימה במישור הדיסקה. מודל זה שומר על פשטות ויעילות, ויחד עם זאת הוא אמין ומדויק יחסית. המודל מתאי‬ם לתיאור שדה הזרימה במגוון רחב של מצבי טיסה קבועים. עפ"י המודל, הזרימה המושרה דרך מישור הדיסקה מתוארת על ידי פילוג של בורות ומקורות‬ במישור זה. הבעיה מתוארת על ידי מערכת "דמוי" לינארית של משוואות אלגבריות‬ הנפתרות בצורה איטרטיבית.‬ תוצאות המודל החדש מושוות עם תוצאות שני מודלי אחרים (מורכבים יותר) של דיסקה‬ מפעילה, ועם תוצאות ניסוי מנהרה עבור מדחף בזוויות פסיעה, והתקפה שונות. תוצאות‬ ההשוואה מראות התאמה טובה של רכיבי המהירות המושרית, כמו גם הפרמטרי‬ם האינטגרליים שנמדדו בניסוי.‬

אין תגובות: