יום שלישי, 22 ביולי 2008

סמינר: גישה סטוכסטית להיתוך של שיערוך והנחיה

אילן שביב

סמינריון לזכרו של פרופסור שמואל מרחב ז''ל

עבודת מחקר לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה
בהנחיית פרופסור יעקב אושמן

בודה זאת מתייחסת לבעיית ההנחיה של טיל לעבר מטרה עתירת תמרון בנכחות רעשי מדידה. שיטות תכן מערכות הנחיה הנהוגות כיום מניחות את תקפות משפט ההפרדה, לפיו ניתן לתכנן בנפרד את חוק ההנחיה ואת המשערך. למרבה הצער, עבור תרחישי יירוט מציאותיים הנחה זאת לא הוכחה (וסביר שאיננה ניתנת להוכחה). לפיכך, עבור תרחישים אלו יש ליישם את משפט ההפרדה המוכלל, לפיו ניתן לבנות משערך אופטימלי ללא תלות בחוק ההנחיה, אולם בתכנון חוק ההנחיה יש להתחשב בפונקצית הפילוג המותנית הנובעת מהמשערך.

בעבודה זאת מוצגת גישה חדשה להיתוך של שיערוך והנחיה, המקיימת את משפט ההפרדה המוכלל. פונקצית הפילוג המותנית של וקטור מצב המטרה משוערכת במלואה על ידי מסנן חלקיקים תוך שימוש במשוואות התנועה הלא ליניאריות המדויקות וללא הגבלת האנליזה לרעשים גאוסיים. הגישה החדשה, המבוססת על הרחבה של המושג "קבוצה בת השגה", מציגה תנאים הכרחיים להבטיח תפיסה. ביצועי חוק ההנחיה החדש עולים על אלו של חוק הנחיה המבוסס על משפט ההפרדה. אי היחידות של חוק ההנחיה האופטימלי מנוצל בעבודה הנכחית לטובת עיצוב מסלול ושיפור אובזרווביליות, תוך שיפור ביצועי מערכת ההנחיה בכללותה. ביצועי סכימת עיצוב המסלול מודגמים באמצעות דוגמה מספרית לא ליניארית ולא גאוסית עם מידע חלקי במרחב תלת מימדי. נדונים תרחישים עם שחקנים בעלי מהירות קבועה הנעים במסלולים חזיתיים (head-on) ובמסלולים חוצים. בחינה של התרחישים בעזרת סימולצית מונטה-קרלו אינטנסיבית מראה כי השיטה המוצעת משתמשת ביעילות ביתרון הזריזות של הרודף ליצירת גיאומטרית יירוט עדיפה, וכך היא משפרת את ביצועי היירוט.

ההרצאה תתקיים ביום שני גי באב תשס"ח (04.08.08)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
במעמד זה יוענק לד"ר אילן שביב פרס מקרן הפרסים ע"ש פרופ' שמואל ונעמי מרחב

אין תגובות: