יום חמישי, 23 באפריל 2009

סמינר: הנחייה, שיערוך ובקרה משולבים עבור אופטימיזציה של שלב הביות הסופי

מוטי שפר

מוצג מודל מצב מינימלי במערכת קו-הראיה - של תהליכי מרדף ומפגש. ההצגה במערכת קו-הראיה חושפת את אי-היציבות הקינמטית המובנית של תהליכים דו-גופיים סוגרי-טווח ומאפשרת לחוק ההנחייה להתייחס אליה. כמו כן מביאה ההצגה במערכת הקו"ר ללינאריות טובה של התהליך. מאפיינים אלה, בצירוף מעבר לזמן הבדיד לפני תכן ההנחייה/בקרה, מאפשרים ביחד לפתור את בעיית ההנחייה הסטוכסטית הבלתי חוזה (non-anticipative) בשלמות במדויק באמצעות רוטינת CAD המבוססת על בקרת LQG דיגיטלית סטנדרטית של תהליכים בזמן-סופי (תלויים אינהרנטית בזמן). ניסיון רב-שנים עם השיטה, הכולל שילובה במערכות מבצעיות, מראה שהיא מאפשרת למצות באופן מיטבי את החומרה של כל מיירט ולהגיע ליחסי יעילות-עלות מירביים.

IGEC (Integrative Guidance Estimation & Control) For End-Game Optimization

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 06.05.2009
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: