יום שלישי, 20 באוקטובר 2009

סמינר: תכן ואנליזה של טורבינה צירית למנוע סילוני זעיר

מרק גולדבאום

חיבור על עבודת גמר לקראת תואר מגיסטר במדעים
בהנחיית פרופ' ישעיהו לוי ודר' עמירם לייטנר

המטרות העיקריות של העבודה הנוכחית הן לרכוש יכולת וידע לבצע תכן ואנליזה של טורבינות ציריות בעלות ביצועים גבוהים, להשיג הבנה טובה יותר של הטורבינה הקיימת ולבנות מודל אוירודינמי חד-מימדי (Mean Line) ותלת-ממדי (CFD) של טורבינה זו.
החישובים בוצעו תוך שימוש בתוכנות מסחריות מתקדמות של חברת Сoncepts NREC כללו תכן וחישובים חד מימדיים (Mean Line) ותלת-ממדיים (CFD). לאחר ביצוע התכן בנקודת העבודה (Design Point) בוצעו חישובים מחוץ לנקודת העבודה (Off Design) לצורך בניית מפת טורבינה. בנוסף, בוצעה השוואה בין חישוב Mean Line לבין חישוב ה-CFD של הטורבינה ושל שניהם למדידות שבוצעו בניסויים והוסקו מסקנות לגבי שימוש בתוכנות אלו לתכן טורבינות עתידיות. כמו כן, בוצע סקר ספרות נרחב במטרה לרכז את הרקע התיאורטי הנדרש לתכן טורבינות ציריות. העבודה כללה גם בחינה של מספר חלופות לאופטימיזציה של הטורבינה תוך שימוש במודל Mean Line.

אין תגובות: