יום רביעי, 13 באוגוסט 2008

סמינר: התנהגות של פנלים מחוזקים מרוכבים בקריסה ובהתמוטטות

וניה דוברובולסקי


עבודת מחקר לקראת MSc.
בהנחיית פרופ"ח חיים אברמוביץ'
(Buckling and Post-Buckling Behavior of Stringer-Stiffened Laminated Composite Panels)

גוף המטוס ,שניתן לתאר כסדרת לוחות עקומים מחוזקים, סופג מאמצי לחיצה לאורך חייו.
מאמצי לחיצה יכולים להביא לוחות עד לקריסה ראשונה ומעבר לה.לכן נושא הקריסה מהווה נושא חשוב עקב דרישות להשגת אישור לשימוש בחומרים מרוכבים לבניית גוף המטוס. פתרונות אנליטיים סגורים עבור מבני פנלים מחוזקים מחומרים מרוכבים קיימים עבור מספר מועט של מקרים ולכן הצורך בחישובים נומריים בעיקר ע"י שימוש באלמנטים סופיים.
במהלך המחקר הנוכחי נעשה שימוש בתוכנה המסחרית ABAQUS , אשר השימוש בה נהוג בתעשיות האוירו-חלל.
בוצעה חקירה פרמטרית להבנת התנהגות לוחות שונים בקריסה והתמוטטות. בוצעו חישובים של תדרים עצמיים של מגוון לוחות. נבדקה השפעת אי- מושלמויות מבניות על מודי הקריסה. נחקרה ההשפעה של תופעת הפרדת חיזוק מן הלוח על התנהגות של הפנל בקריסה ובהתמוטטות.
התוצאות הראו בבירור את היתרונות של שימוש בחומרים מרוכבים על פני השימוש בחומרים איזוטרופיים לבניית פנלים מחוזקים.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ו באב תשס"ח (27.08.08)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: