יום שלישי, 2 בספטמבר 2008

סמינר: ההשפעה של תוספים בעלי לחץ אדים גבוה על הריסוס והשריפה של דלקים במצב ג'ל

ענת דסיאטקוב

עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופ"ח בנבניסטה נתן

הדרישה למערכות הנעה יעילות ובטוחות לכלי טיס לחלל ולאטמוספרה, יצרה התעניינות גוברת לדלקים ולהודפים במצב ג'ל. הודף ג'ל הינו דלק ו/או מחמצן בפאזה הנוזלית, שתכונותיו הראולוגיות שונו על ידי הוספת מקריש, ולכן כתוצאה מכך הוא מתנהג כזורם לא ניוטוני ולפעמים תלוי זמן. לרוב, על מנת לשפר את הביצועים האנרגטיים מוסיפים תוספים מוצקים אנרגטיים, שהם בעיקר אבקות מתכתיות. המבנה הג'לי של החומר מאפשר את הוספת החלקיקים.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את ההשפעה של תוספים בעל לחץ אדים גבוה על האידוי והבעירה של טיפת ג'ל, ובנוסף לחקור את השפעת תוספת חלקיקי אלומיניום ומגנזיום על טמפרטורת הבעירה. המוטיבציה להוספת מרכיב בעל לחץ אדים גבוה לג'ל היא הגדלת קצבן הבעירה של טיפה בודדת. באופן תיאורטי ככל שקצב הבעירה גבוה, נצילות הבעירה גדלה.
במסגרת המחקר בוצעו ניסויים בטכניון ובמכון DLR שבגרמניה במסגרת שיתוף פעולה עם הטכניון. נבדקו דלקים במצב ג'ל על בסיס קירוסין עם הקסן וציקלו-הקסן כתוספים בעלי לחץ אדים גבוה, ואלומיניום ומגנזיום כתוספים מתכתיים בהרכבים שונים. החקירה כללה בדיקות ראולוגיות, איפיון תכונות הריסוס וניסויי שריפה במבער מעבדתי.
התוצאות מצביעות על כך שהוספת מרכיבים בעלי לחץ אדים גבוה אינה משפרת באופן משמעותי הריסוס והשריפה.

ההרצאה תתקיים ביום שני ח' באלול תשס"ח (8.9.08)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: