יום חמישי, 11 בדצמבר 2008

סמינר: ‫גישת פער ידע לבקרת להקת כלי טיס בלתי מאוישי‬ם תחת תנאי אי-וודאות חמורי‬ם

איתי סיסו


עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית ד"ר טל שימא ופרופ' יעקב בן-חיים

שיטת פער-ידע היא שיטה לא הסתברותית לקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות חמורה. השיטה מתבססת על גישת מקסום החסינות לכשל (המוגדר ע"י קריטריו מסוים) בהינת אי-ודאות חמורה בנתוני ההתחלתיים. אחד ההבדלים המרכזיים בין גישה זו לפרדיגמות רווחת בבעיות מהסוג המוצג הוא אי-הנחת התפלגות הסתברותית כלשהי של השגיאה בנתונים ההתחלתיים. במחקר זה נבחנה תרומת גישה זו בחיפוש מטרה נייחת ע"י מספר כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים). התרחיש הנדון כולל מספר תאי שטח, מרוחקים אחד מהשני, אשר באחד מהם שוכנת המטרה. קיים מידע הסתברותי לא ודאי על הסיכוי להמצאות המטרה בכל אחד מתאי השטח (למשל ע"י תצפיות עבר). על סמך מידע זה נרצה לתכנת משימת חיפוש של מספר כטב"מים באותם תאי שטח הכוללת את סדר החיפוש וזמן השהות בכל תא עבור כל כטב"מם. השוואה בין גישת פער ידע לגישת מיקסום תוחלת התועלת נבחנה אנליטית במקרה מופשט חד-מימדי וכן נומרית במקרים מורכבים יותר, ע"י שיטות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות (אלגוריתם גנטי). בסמינר יוצג תיאור מתמטי של שיטת פער ידע ויישומו לבעייה הנדונה. כמו כן ידון נושא שקלול התמורות (חסינות לכשל אל מול תוחלת התועלת) ויוצגו תוצאות נומריות.‬

ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ' בכסלו תשס"ט (17.12.08)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: