יום חמישי, 11 בדצמבר 2008

סמינר: מצב הרוח 2008 - אנרגיה מתחדשת משמעותית

פרופ' אביב רוזן


אנרגית הרוח הינה מקור אנרגיה שקצב הגידול הממוצע שלו בעשר השנים האחרונות עמד על 28% בשנה. ההספק המותקן של טורבינות רוח בעולם עבר בשנת 2008 את סף 100GW, כאשר ב-13 מדינות בעולם כושר היצור של אנרגית הרוח עולה על 1GW. בדנמרק, פורטוגל, ספרד וגרמניה 20%, 12%, 10% ו- 7%, בהתאמה, מהאנרגיה החשמלית שנצרכה בשנת 2007, נוצרה על ידי טורבינות רוח. ההספק של טורבינות הרוח שהותקנו באירופה בשנת 2007 היווה 40% מהתוספת הכוללת לכושר ייצור החשמל באותה השנה, ועלה על התוספת של כל אמצעי אחר ליצור חשמל.
שוק אנרגית הרוח הגיע בשנת 2007 להיקף של 36B$, והתעשייה מתקשה לעמוד בביקוש. התחזיות הינן שתנופת הפיתוח תמשך ואף תגדל. רק לאחרונה פרסם משרד האנרגיה בארה"ב דוח המתאר תכנית שמטרתה ייצור 20% מצריכת החשמל בשנת 2030 בעזרת אנרגית רוח. באירופה קיימת תכנית האמורה להגיע ליעדים דומים כבר בשנת 2020.
במהלך השנים הפכו טורבינות הרוח למערכות הנדסיות גדולות, מורכבות ויקרות. הטורבינות הגדולות ביותר הינן בעלות כושר יצור חשמל העולה על 5MW וקוטר הרוטור שלהן עולה על 120 מטר. מערכות אלה מציבות אתגרים קשים למתכננים ולמפעילים, בתחומים של: מבנה, אווירודינמיקה, בקרה, הפקת חשמל, ביסוס, מטאורולוגיה ועוד. ברוב המקרים טורבינות אינן מותקנות בצורה פרטנית, אלא מוצבות במסגרת חוות של טורבינות. חווה מודרנית יכולה לכלול מאות טורבינות, כאשר כושר היצור של חווה כזאת הינו בסדר גודל של תחנת כוח.

בהרצאה תוצג סקירה של ההיבטים השונים הקשורים באנרגית הרוח. כמו כן יוצג גם המצב בישראל ואפשרויות פיתוח בעתיד. ההצגה תהיה בצורה שאינה דורשת מומחיות בתחומים שצוינו.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ד' בטבת תשס"ט (31.12.08)
שעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: