יום שני, 12 בינואר 2009

מחקר ניסויי-עיוני של ריסוס, איוד ופיזור דלק במנועי סילון קטנים


דניאל קוטיקוב

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, הטכניון
עבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור ישעיהו לויאיכות הריסוס, אחידות הפיזור וקצב האיוד של דלק נוזלי בתאי שריפה הינם בעלי חשיבות גבוהה ביותר. הסיבה לחשיבות הגבוהה היא ההשפעה החזקה של תהליכי ריסוס, פיזור ואיוד הדלק על תהליך ההצתה, על יציבות הבעירה ועל יעילות השריפה.
כאשר מדובר במנועי סילון קטנים, ריסוס, פיזור ואיוד של דלק מקבלים חשיבות גבוהה עוד יותר עקב הדרישות, האופייניות למנועי סילון קטנים: אנרגית הצתה נמוכה, נפח פנימי קטן של תא שריפה ופשטות מבנה מרסס דלק.
המחקר הנוכחי עוסק בהשוואה בין שתי שיטות של ריסוס, פיזור ואיוד דלק נוזלי בתא שריפה של מנוע סילון קטן – ע"י מרססים וע"י מאיידים. בדרך כלל אפיון של מרססים ומאיידים נעשה ע"י תאור פעולת מרסס או מאייד בודד מחוץ לתא שריפה. במחקר הנוכחי, לעומת זאת, ההשוואה בין מרססים למאיידים נערכה במושגים של תחום עבודה של תא שריפה ויעילות שריפה – מושגים, המגדירים את התהליך הכולל, המתרחש בתא שריפה.
המחקר הנוכחי הינו ניסויי: תחום עבודה של תא שריפה ויעילות שריפה נקבעו על סמך תוצאות ניסויים.
על סמך תוצאות המחקר ניתן להסיק, כי לעבודה בספיקות דלק (יחס אקוויבלנטי) וטמפרטורות גבוהות ולקבלת תחום ספיקות דלק רחב יותר עדיף להשתמש במרססים. מאיידים, לעומת זאת, טובים לספיקות נמוכות של דלק ולקבלת טמפרטורות עבודה נמוכות.
למרות המסקנה ששימוש במרססים מאפשר לשרוף יותר דלק ולהפיק יותר אנרגיה תרמית ביחידת זמן, יעילות שריפה, שהתקבלה במחקר הנוכחי עבור תא שריפה עם מרססים, הינה נמוכה בהרבה יחסית לזו של תא שריפה עם מאיידים. מקור התופעה של יעילות שריפה נמוכה עבור מרססים הינו בזמן שהיה נמוך מדי, שלא מאפשר תהליך איוד תקין של טיפות הדלק. על מנת להתגבר על הבעיה אורך המחקר ממליץ לעבוד בלחצי שריפה גבוהים, או להגדיל את נפח תא השריפה – דברים, שיאריכו את זמן השהיה של תא שריפה.


ההרצאה תתקיים ביום רביעי כ"ה בטבת תשס"ט (21.1.09) בשעה 16:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כיבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: