יום רביעי, 27 במאי 2009

סמינר: סימולציה אווירואלסטית חישובית של תהליך הפריסה של כנפיים מתקפלות

יבגני סליטרניקעבודת מחקר לקראת תואר מגיסטר
בהנחיית פרופסור מוטי קרפל וד"ר יובל לוי
Computational Aeroelastic Simulation of Wing Unfolding Process


תוצג שיטה חדשה לסימולציה אווירואלסטית מבוססת CFD במשור הזמן לתהליך שנוי הצורה של כלי טייס במהלך טיסתו. מודל כלי הטייס מורכב מאוסף של תת-מבנים המחוברים ביניהם באמצעות נקודות מגע ומפעילים. עקב כוחות המפעילים ועומסים אווירודינמיים ואינרציאליים עובר כלי הטייס שינויי צורה נרחבים. השיטה מבוססת על ההנחה כי תזוזות של כל תת-מבנה מורכבות תזוזות גוף קשיח גדולות ותזוזות אלסטיות קטנות.. התזוזות האלסטיות מחושבות כקומבינציה לינארית של המודים האלסטיים של תת-מבנה, המחושבים כאשר נקודות המנשק עם תת-המבנים האחרים מועמסות במסות פיקטיביות. שילוב המודים של תת-מבנים יחד עם משואות תאימות משתנות בזמן בין תתי-המבנה מביא למערכת משואות תנועה בקואורדינטות מוכללות שמשולבת בתוך קוד ה CFD. רשת החישובים האווירודינמיים נבנית באמצעות שריגי קיימרה המותאמים לכל תת מבנה בנפרד, החישובים נעשים בצעדי זמן דואליים, כשהשריגים נעים עם תתי המבנה ומתעוותים בהתאם לעיוותים האלסטיים, תוך התחשבות בחפיפת הרשתות והגופים. מהלך החישוב מודגם על שתי דוגמאות הכוללות גוף וכנפיים מתקפלות. הסימולציות מתארות תופעות אווירואלסטיות שונות שעוברים כלי-הטייס במהלך שינוי תצורתם.


ההרצאה תתקיים ביום שני ט"ז בסיון תשס"ט (8.6.09)
שעה 13:30
בנין אוירונוטיקה חדר 241
כבוד קל יוגש לפני ההרצאה

אין תגובות: