יום חמישי, 21 בפברואר 2008

אוויר יהודי

רעי אליאב, לאון מינץ

גם הנביאים וחכמי התורה חזו לא מעט מן הגילויים וההמצאות המודרניים, בין השאר בתחום האווירו-חלל. כבר "אז" דובר על עילוי, זמן מחזור וביות...

טילים חכמים

הנביא ירמיה אומר (פרק נ פסוק ט) בנוגע למלחמה בבבל:
"חִצָּיו כְּגִבּוֹר מַשְׁכִּיל, לֹא יָשׁוּב רֵיקָם."
על פסוק זה דורש המלבי"ם (1809-1879):
"חצי האויב יהיו דומים כאילו יש להם שכל ויבואו מעצמם אל המטרה."

מחזור הירח

מסכת ראש השנה, דף כ"ה עמ' א':
"אמר להם רבן גמליאל: כך מקובלני מבית אבי אבא אין חדושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה וע"ג חלקים..."
או במילים אחרות:
אורכו של מחזור הירח הינו 29.5 יממות, 2/3 שעות ו-73 חלקי השעה, כאשר שעה מחולקת ל-1080 חלקים, כמקובל אז.1
סה"כ:
29.5+[73/1080 + 2/3]/24 = 29.53059414

מחקרים מודרניים מראים כי אורכו הממוצע של חודש סינודי כתלות בזמן הינו2:
10-7*21621*T - 3.64*10-10 * T2 = 29.5305888531

כאשר
T=(JD-2451545)/36525

ו-JD הינו היום היוליאני, כלומר דיוק עד לספרה ה-5 אחרי הנקודה.

מספר הכוכבים בשמיים3

מסכת ברכות, דף ל"ב עמ' ב':
"אמר לה הקב"ה בתי י"ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה וכולן לא בראתי אלא בשבילך..."

ההיסטוריה מעידה כי תחילה האסטרונומים היו סבורים שמדובר בכמה אלפי כוכבים, כלומר מה שניתן לראות בעין רגילה מכדוה"א. הגמרא, לעומת זאת, מזכירה כמות הרבה יותר גדולה. על פי הגמרא הנ"ל ניתן לחשב שמדובר על 10 בחזקת 18 כוכבים. מחקרים מודרניים בנאס"א4 מצביעים על סדרי גודל של 10 בחזקת 21.

משקל האוויר5

איוב כ"ח כ"ה:
לַעֲשׂוֹת לָרוּחַ מִשְׁקָל וּמַיִם תִּכֵּן בְּמִדָּה.
פירוש המלבי"ם על הפסוק הנ"ל:
יסוד האוויר יש לו משקל וכובד ועל ידי זה יעלו האדים לגבול העבים על ידי כובד האוויר התחתון שמשקלו כבד מן האדים הקלים ועל ידי כך מים תכן במידה שעל ידי כך מדד את המים כמה ישארו למעלה בעבים ובעננים וכמה ירדו ולא ישובון לכסות הארץ.

הערות

  • [1] הרמב"ם, קידוש החודש, פרק ו, הלכה ב: "היום והלילה, ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום, ושתים עשרה בלילה. והשעה, מחולקת לאלף ושמונים חלקים; ולמה חלקו השעה למניין זה--לפי שמניין זה יש לו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו השמות.”
  • mechon-mamre.org/i/3806.htm
  • [2] מועדון האסטרונומיה של אוני' ת"א: astroclub.tau.ac.il
  • [3],[5] מקור: זמיר כהן, "המהפך – המדע מגלה את האמת שבתנ"ך", הוצאת הידברות, ירושלים, 2005, עמ' 16.
  • [4] imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970115.html
  • תמונה: Wikimedia Commons

אין תגובות: