יום שבת, 23 בפברואר 2008

דבר הדיקן


לסטודנטים בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל שלום!

עם יציאתו של הגיליון השני של עיתונכם, והחזרה ללימודים לאחר שביתת סגל ממושכת אני מבקש לברככם, באיחור רב, בשנת לימודים מלאה ופורייה.
ידועה לנו המצוקה של רבים מכם שנגרמה עקב השביתה. הטכניון ככלל אמור בימים אלה להיערך לטיפול בכל הנושאים של חזרה לשגרה ותצאנה הוראות מדויקות באשר לשינויים שידרשו בלו"ז.
אנו כפקולטה שיצא לה מוניטין רב ביחסי סגל סטודנטים משובחים, נעשה את כל מה שביכולתנו על מנת למזער את הנזק תוך שמירה על איכות והיקף הלימודים שהם תוצרים חשובים של פעילותנו.
אנו נפגש בקרוב עם נציגי הסטודנטים מכל הסמסטרים ואין לי ספק שנעמוד יחד באתגר החשוב של הצלתה של שנת הלימודים תשס"ח.


בברכה,

פרופ' עמרי רנד
דיקן

אין תגובות: