יום רביעי, 19 בספטמבר 2007

פינת הסקריפט המדליקהפעם נציג סקריפט מטלאב שיוצר סרט. לשם הדגמה, נסריט את השתנות עקום ה-Root Locus עם השתנות של אחד מקטבי המערכת.

הערה למשתמשי יוניקס/לינוקס:
מטלאב עדיין לא יודע לדחוס וידאו שלא בחלונות, כך שתצטרכו לוותר על הפרמטרים compression ו-Indeo5.

תודה לצבי על תרומת הקוד.


clear all
close all
clc

r=0:0.1:10;
s=tf('s');
figure
for i=1:length(r),
G=(s+4)/s/(s+1)/(s+r(i));
rlocus(G)
axis([-9 -1 -4 4]);
axis equal
Movie(i)=getframe;
drawnow
end
movie2avi(Movie,'root.avi','compression','Indeo5');

אין תגובות: